بررسی رفتار شکست کامپوزیت AA2124-25%MoSi

بررسی رفتار شکست کامپوزیت AA2124-25%MoSi2

 

فهرست مطالب 

فهرست اشکال 

فهرست جداول و نمودارها 

چکیده 

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

مطالعات

مروری 

5-2 مقدمه 

2-2 تعریف 

9-2 دستهبندی کامپوزیتها از لحاظ نوع 

4-2 دستهبندی کامپوزیتهای مهندسی از لحاظ فاز زمینه 

1-2 دسته بندی کامپوزیتهای از لحاظ تقویت کننده 

0-2 نقش تقویت کننده 

7-2 پوشش های تقویت کننده 

5-7-2 نقش پوشش ها 

2-7-2 انواع پوششها 

8-2 سیلیسدها و دی سیلیسیدها 

5-8-2 سیلیسیدها 

2-8-2 دی سیلیسیدها 

3-2 دی سیلیسید مولیبدنیوم 

56-2 خواص کامپوزیتهای زمینه فلزی 

55-2 مواد زمینه ) Matrix Materials ) 

5-55-2 نقش مواد مورد استفاده در زمینه 

2-55-2 شکل های مواد زمینه

9-55-2 انواع مواد زمینه 

52-2 آلومینیوم و ویژگیهای آن 

59-2 فرآیندهای ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی ( MMC ) 

5-59-2 پیش فرآیند 

2-59-2 فرآیند اولیه .

9-59-2 فرآیند ثانویه 

54-2 فرآیندهای حالت جامد 

5-54-2 اتصال دیفوزیونی .

2-54-2 روش متالورژی پودر ) PM ) 

9-54-2 روش پیچی

1-54-2 تحکیم پودر 

0-54-2 زینتر کردن 

7-54-2 پرس گرم 

8-54-2 پرس سرد 

3-54-2 پرس ایزواستاتیک گرم 

56-54-2 پرس ایزواستاتیک سرد 

55-54-2 نورد پور 

52-54-2 اکستروژن پودر 

59-54-2 فورجینگ پودر 

51-2 فرآیندهای حالت مایع 

5-51-2 درون تراوی فلز مایع 

2-51-2 ریخته گری فشاری 

9-51-2 روش هم نشست پاششی 

4-51-2 ریخته گری تلاطمی 

1-51-2 ریخته گری ترکیبی .

0-51-2 فرآیندهای رسوبی 

50-2 فرآیندهای دو فازی )جامد / مایع

57-2 کامپوزیتهای آلومینیوم تقویت شده با ذرات بین فلزی 

5-57-2 مزایا و معایب نانوکامپوزیتها 

58-2 انواع عملیات حرارتی آلومینیم 

5-58-2 آنیل ) Anneal ) 

2-58-2 آنیل کامل ) FA ) 

9-58-2 آنیل تنش زدایی ) SRA ) 

4-58-2 آنیل مربوط به ریختگریها ) AOF ) 

 

 

پیرسازی رسوبی ) PH ) 

53-2 میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM 94)

5-53-2 اساس کار میکروسکوپ الکترونی روبشی 

2-53-2 اندرکنش پرتوی الکترونی و مواد 

9-53-2 اندرکنش پرتوی الکترونی و نمونه 

4-53-2 اجزای میکروسکوپ الکترونی روبشی 

26-2 پیشینهی تحقیق 

فصل سوم

روش آزمایش

5-9 تهیه نمونه و انجام عملیات حرارتی

2-9 آزمون سختی سنجی 

9-9 آزمون فشار 

4-9 آمادهسازی نمونه در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 

فصل چهارم

نتایج و بحث

5-4 مقدمه 

2-4 نتایج متالوگرافی .

9-4 نتایج آزمون سختی 

4-4 نتایج آزمون فشار 

1-4 نتایج عملیات حرارتی 

فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری 

2-1 پیشنهادات 

منابع.

 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 3,103
  •   بازدید هفته گذشته: 112,061
  •   بازدید ماه گذشته: 611,285