بررسی معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

بررسی معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

تعداد صفحات : ۲۱۴


شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به بررسی معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس پرداخته است.معماری سرویس گرا به سرعت به عنوان نخستین ائتلاف و راه حل معماری محیطهای محاسباتی ناهمگون و پیچیده معاصر پدیدار گشته است.

همانطور که می دانید معماری سرویس‌گرا مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از اصول طراحی است که در مراحل توسعهٔ سامانه‌ها و یکپارچگی در رایانش استفاده می‌شود. سامانه‌ای که بر معماری سرویس‌گرا استوار است ، کارکرد را به عنوان مجموعه‌ای از سرویس‌های سازگار بسته‌بندی می‌کند که می‌توانند در چندین سامانهٔ مجزا از دامنه‌های تجاری گوناگون استفاده شوند.

SOA مجموعه ای از اصول , نظریه ها و تکنیکهایی را فراهم می کند که فرایندهای کسب و کار ، اطلاعات و دارایی های تشکیلات بتوانند به شیوه مؤ ثری سازماندهی شوند و این فرایندها می توانند برای پشتیبانی از طرحهای استراتژیک و سطوح بهره وری که در محیطهای رقابتی کسب و کار مورد نیاز هستند،گسترش داده شوند.

در این تحقیق از تکنیکها و مباحث مطرح در Service-oriented Architecture (به اختصار SOA) استفاده شده و برای طراحی سرویس گرا روشی پیشنهاد می شود .تمرکز این پروژه بر روی فرایند طراحی می باشد که اصول و تکنیکهای کافی برای مشخص کردن , ساخت و پالایش فرایندهای کسب و کاری که به سرعت دچار تغییر می شوند فراهم می کند . روش پیشنهای برای ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی انواع سرویس استفاده نموده و در کنار استفاده از سیستمهای موروثی در حمایت از استراتژیهای کوتاه مدت سازمانها ، بر اساس اصول طراحی و اصول سرویس گرائی در راستای استراتژیهای بلند مدت عمل می کند تا در تامین اهداف تجاری و حمایت از فرایندهایی که به سرعت دچار تغییر می شوند مفید واقع شود.همچنین زمینه تعامل عاملهای مختلف فرایند که در سطح چندین سازمان گسترده شده اند فراهم می شود و با تحلیل تغییرپذیری, انعطاف پذیری سیستم در حمایت از نقاط متغیر فرایندها و تغییر در سیاستهای کسب و کار افزایش می یابد . بدین منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهای مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتنی بر سرویس و اصول سرویس گرائی به تفصیل بررسی می گردد , سپس چرخه حیات معماری سرویس گرا و فاز تجزیه و تحلیل که مقدمه ای برای طراحی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با بیان اصول و الگوهای طراحی موجود , راهکار پیشنهادی با نمونه پیاده سازی شده به صورت مشروح بیان می گردد.

SOA مجموعه قوانین ، سیاستها و چارچوب هایی است که نرم افزارها را قادر می سازد تا عملکرد خود را از طریق مجموعه سرویسهای مجزا و مستقل و در عین حال مرتبط با هم در اختیار سایر درخواست کنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطلاع از نحوه پیاده سازی سرویس و تنها از طریق رابطهای استاندارد و تعریف شده، این سرویسها را یافته و فراخوانی نمایند و یا در تعریف دیگر می توان گفت معماری سرویس گرا روشی برای ساخت سیستمهای توزیع شده ای است که در آنها عملکرد سیستم بصورت سرویس در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد.

در طول چهار دهه اخیر، میزان پیچیدگی نرم افزارها بصورت صعودی افزایش یافته و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر بیشتر شده است. در این میان، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهائی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی کوتاهتر غلبه کرد. از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن یکباره سیستمهای نرم افزاری موجود که تا به حال مشغول سرویس دهی به مشتریان بوده اند، وجود ندارد و می بایست سیستمهای جدید را بصورت یکپارچه و در کنار همین سیستمهای فعلی بوجود آورد. معماری سرویس گرا، با تکیه بر اصول سرویس گرائی و محاسبات و سرویس های توزیع شده و بر پایه پروتکلهای شبکه و لایه های منطقی سرویس و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می کنند، به عنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح گردیده است.

برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

چکیده

مقدمه

فصل ۱- کلیات معماری سرویس گرا

۱-۱- تعاریف اولیه

۱-۱-۱- معماری سرویس گرا (SOA)

۱-۲- اهداف تحقیق

۱-۳- پیشینه تحقیق

۱-۴- روش کار و تحقیق

۱-۵- مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری

۱-۵-۱- توسعه مبتنی بر object

۱-۵-۲- توسعه مبتنی بر مؤلفه

۱-۵-۳- محاسبات توزیع یافته

۱-۵-۴- معماری سرویس گرا

۱-۵-۴-۱- توسعه مبتنی بر سرویس

۱-۵-۴-۲- قابلیتهای سبک معماری سرویس گرا

۱-۶- مولفه های SOA

۱-۷- اصول سرویس گرائی

۱-۸- سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی

۱-۸-۱- لایه های سرویس

۱-۸-۱-۱- لایه سرویس کاربردی

۱-۸-۱-۲- لایه سرویس تجاری

۱-۸-۱-۳- لایه سرویس همنوائی

۱-۸-۲- سرویسهای Agnostic

فصل ۲- تحلیل مبتنی برسرویس

۲-۱- چرخه حیات معماری SOA

۲-۲- استراتژی های تحویل SOA

۲-۲-۱- روش پایین به بالا ( Bottom Up)

۲-۲-۲- روش بالا به پایین(Top Down)

۲-۲-۳- روش meet-in-the-middle

۲-۳- تحلیل سرویس گرا

۲-۳-۱- اهداف تحلیل سرویس گرا

۲-۳-۲- پروسه تحلیل سرویس گرا

فصل ۳- الگوها و اصول طراحی

۳-۱- نکات قابل توجه طراحی سرویس

۳-۱-۱- مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه

۳-۱-۲- طراحی برای قابلیت استفاده مجدد

۳-۱-۳- طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس

۳-۱-۳-۱- اتصال و همبستگی

۳-۲- رهنمودهای عمومی

۳-۲-۱- استانداردهای نامگذاری

۳-۲-۲- طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد

۳-۲-۳- تعیین متقاضیان مطرح سرویس

۳-۳- الگوهای طراحی و انواع معماری

۳-۳-۱- الگوها

۳-۳-۲- طراحی بنیادی

فصل ۴- راهکار پیشنهادی

۱-۴- مرحله ۱ بازبینی لایه بندی سیستم SOA

۴-۱-۱- فعالیت ۱ مروری بر استراتژیهای لایه بندی

۴-۱-۲- فعالیت ۲ بازبینی لایه بندی فاز تحلیل

۴-۱-۳- فعالیت ۳ معرفی لایه های تخصصی تر

۴-۱-۳-۱- لایه داده

۴-۱-۳-۲- لایه دسترسی سرویس

۴-۱-۳-۳- لایه تعامل

۴-۲- مرحله ۲ تحلیل تغییر پذیری

۴-۲-۱- فعالیت ۱ شناسایی انواع تغییرپذیری

۴-۲-۲- فعالیت ۲ مدلهای موجود برای تغییرپذیری

۴-۲-۳- فعالیت ۳ گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری

۴-۲-۴- فعالیت ۴ نگاشت نقاط تغییرپذیر

۴-۳- مرحله ۳ سرویسهای فاز طراحی

۴-۳-۱- فعالیت ۱ تعیین انواع سرویسها

۴-۳-۲- فعالیت ۲ جایگاه سرویسهای کنترلی

۴-۴- مرحله ۴ مروری بر دانه بندی

۴-۴-۱- فعالیت ۱ تکنیک دانه بندی سرویسها و چند دانه ای بودن

۴-۴-۲- فعالیت ۲ متدهای چنددانه ای سرویسها

۴-۵- مرحله ۵ مدلسازی فرایند

۴-۵-۱- استفاده ازمدلهای فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا

۴-۵-۲- ابزار مدلسازی فرایند

۴-۵-۳- فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس

فصل ۵- بررسی موردی

۵-۱- انتخاب بررسی موردی

۵-۲- سیستم سفارش کالا

۵-۳- تحلیلی بر راهکار پیشنهادی

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه گیری

۶-۲- پیشنهادات

پیوستها

منابع فارسی

مراجع

سایت های اطلاع رسانی

اختصارات
 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,925
  •   بازدید هفته گذشته: 100,619
  •   بازدید ماه گذشته: 648,386