سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی

سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی

تعداد صفحات : ۷۹


شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی مورد بحث قرار گرفته است.همانطور که می دانید ، با توجه به گستردگی شبکه توزیع در سیستمهای قدرت و نقش آنها در تغذیه انرژی مصرف کننده، امر بازدید و کنترل (اتوماسیون) بهینه این گونه شبکه ها از مراکز دیسپاچینگ توزیع ، نقش بسیار مهم را در بهبود کیفیت تغذیه و کاهش هزینه های بهره وری، ایفا می کنند.

از اینرو این پروژه در مورد سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها می باشد. با توجه به این که میزان تولید برق به نوبه خود مهم می باشد، ولی از آن مهم تر انتقال دادن آن و پایداری سیستم قدرت می باشد. به همین منظور باید از یک تکنولوژی که بتواند برق را با کمترین هزینه و به کار گرفت. سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها تمام خواسته های ما را تا حدود زیادی برآورده می کند.

با کاهش فاصله بین میزان مصرف و ظرفیت تولید و انتقال انرژی الکتریکی در سالهای اخیر، استفاده بهینه از تجهیزات ، اقتصادی ترین راه بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان می باشد. از ضروریات این امر، دریافت اطلاعات لازم، کافی، دقیق و موقع از بخشهای مختلف شبکه، بخصوص پستها می باشد.کاربرد فن آوری اطلاعات (Information Technology , IT) در سیستم های حفاظت و کنترل امکاناتی را در اختیار بهره برداران قرار داده که تا چندی پیش با صرف دهها برابر هزینه امکان پذیر نبود. منطقی ترین استفاده از این تجهیزات، کاربرد انها به گونه ای است که با آن دید طراحی و ساخته شده اند، یعنی حداکثر استفاده از قابلیت های داخلی.در این پروژه سعی شده است معرفی جامعی از سیستمهای اتوماسیون ومانیتورینگ پست ارائه گردد.در فصل دوم از پروژه به شرح کلی سیستمهای اتوماسیون پست (SAS) پرداخته شده است و همچنین انواع سیستم های پست همراه با مزایای آنها نیز بیان شده است.در فصل سوم، پیشرفته ترین سیستم اتوماسیون پست(SAS570) بطور کامل شرح داده شده است و به توزیع مواردی از قبیل خصوصیات، طراحی تجهیزات و وظایف این سیستم پرداخته شده است.

اجزای سیستم اتوماسیون پست بسیار زیاد وگسترده است و صحبت در مورد تمامی آنها نیاز به تالیف چندین کتاب دارد ولی بطور خلاصه چند جزء مهم سیستم اتوماسیون پست در فصل چهارم آورده شده است.در فصل پنجم به شرح کاملی از سیستم مانیتورینگ پست(۵۳۰ SMS) پرداخته شده است.امید است این پروژه بتواند دید جدیدی نسبت به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون و مانیتورینگ به شما ارائه کند.

برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


چکیده

فصل ۱- مقدمه

فصل ۲- طراحی و کارایی سیستم SAS

۲-۱- طراحی و کارایی سیستم SAS

۲-۲- مزایای کارایی عملی این سیستم

۲-۳- سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون

۲-۴- خصوصیات عمومی سیستم های SAS5XX

فصل ۳- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570

۳-۱- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570

۳-۲- نصب سیستم

۳-۲-۱- تک بخشی

۳-۲-۲- چند بخشی

۳-۲-۳- کوپل کننده ستاره ای در هر کیوسک

۳-۳- خصوصیات مشترک SAS

۳-۴- خصوصیات SAS 570

۳-۵- طراحی و عملکرد مشترک SAS

۳-۶- طراحی و عملکردSAS 570

۳-۷- تجهیزات سیستم

۳-۷-۱- کامپیوتر مرکزی رزرو

۳-۷-۲- باس داخلی:

۳-۷-۳- دریافت کننده GPS

۳-۷-۴- LAN مرکزی اضافه

۳-۷-۵- پرینتر وقایع و کپی هارد

۳-۷-۶- تجهیزات انتخابی سیستم

۳-۷-۷- مجموعه نرم افزاری درگاه ورودی

۳-۷-۸- بخش آلارم قسمت مرکزی

۳-۷-۹- دریافت کننده GPS رزرو

۳-۷-۱۰- پرینتر وقایع رزرو

۳-۷-۱۱- مانیتورر

۳-۷-۱۲- مودم خدمات:

۳-۷-۱۳- مبدل DC به AC بعلاوه بای پاس

۳-۸- تنظیمات سیستم

۳-۸-۱- جعبه ابزار مهندسی تکمیلی IET

۳-۹- وظایف سیستم

۳-۹-۱- سنکرونیزاسیون زمان

۳-۹-۲- اختیارات کاربر

۳-۹-۳- لیست بلوک شده

۳-۱۰- وظایف ابتدایی مانیتورینگ سیستم

۳-۱۰-۱- وقایع و نشانه های موقعیت

۳-۱۰-۲- اندازه گیری ها

۳-۱۰-۳- نظارت بر ابزار و سیستم

۳-۱۰-۴- لیست وقایع

۳-۱۰-۵- لیست آلارم

۳-۱۰-۶- بخش آلارم قسمت مرکزی

۳-۱۱- وظایف ابتدایی کنترل سیستم

۳-۱۱-۱- فرمانهای دوبل یا تکی:

۳-۱۱-۲- ارزش مطلوب آنالوگ:

۳-۱۱-۳- اختیار اجرای فرمان:

۳-۱۱-۴- بلوک کردن فرمانهای دوبل:

۳-۱۱-۵- اینترلاک:

۳-۱۱-۶- سینکروچک:

۳-۱۲- نگاه کلی به پست

۳-۱۲-۱- کنترل :

۳-۱۳- وظایف ابتدایی مانیتورینگ (اختیاری)

۳-۱۳-۱- گزارشات اندازه ها:

۳-۱۳-۲- جدول شمارنده تریپ ها:

۳-۱۳-۳- خواندن و تنظیم از راه دور پارامتر:

۳-۱۳-۴- آپ لود فایل های ثبت خطای اعوجاج از IED

۳-۱۳-۵- آلارم دهنده خارجی

۳-۱۴- وظایف ابتدایی کنترل ( اختیاری)

۳-۱۴-۱- رنگ آمیزی باس بار:

۳-۱۴-۲- کنترل اتوماتیک متناوب :

۳-۱۴-۳- تخلیه بار :

۳-۱۴-۴- سرعت زیاد انتقال دهندگی باس:

۳-۱۵- خلاصه قابلیت های سیستم اتوماسیون پست

فصل ۴- اجزای سیسم

۴-۱- کوپل کننده ستاره ای (RER111)

۴-۲- واحد گیرنده فرستنده RER107

۴-۲-۱- ساختمان

۴-۲-۲- نصب و پیکربندی

۴-۳- سیستم GPS (Global position)

۴-۳-۱- GPS در پست (SAS)

۴-۴- نرم افزار کنترل سیستم اتوماسیون پست Micro Scada

۴-۴-۱- سیستم میکرو اسکادا از نوع SYS500

۴-۴-۲- سیستم پایه:

۴-۴-۳- پایگاه دیتا :

۴-۴-۴- ابزار پایه :

۴-۴-۵- کاربرد :

۴-۴-۶- شبکه میکرو اسکادا :

۴-۵- فیبرنوری در سیستم حفاظت و کنترل پستهای فشار قوی

۴-۵-۱- بطور خلاصه:

۴-۶- رله REC 561 ترمینال کنترل حفاظت

۴-۶-۱- قابلیت های قوی کنترل

۴-۷- رله REL670 حفاظت دیستانس خط

۴-۷-۱- افزایش حفاظت از خطوط و کابل ها

۴-۷-۲- حفاظت و کنترل به صورت مجتمع

۴-۷-۳- یکپارچه سازی سریع و موثر سیستم

۴-۷-۴- مزایای REL670

۴-۸- رله RED 521 ترمینال حفاظت دیفرانسیل

۴-۸-۱- همزمان سریع و ثابت

۴-۸-۲- کاربرد آسان

۴-۸-۳- فن آوری مطمئن و آزموده شده REB 103 , RADSS

۴-۹- رله RET 670 حفاظت ترانسفورماتور

۴-۹-۱- برای حفاظت و کنترل مطمئن انواع ترانسفورماتور و راکتور قدرت

۴-۹-۲- IED های آماده به کار

۴-۹-۳- حساسیت و سرعت

۴-۹-۴- حفاظت هوشمند

۴-۹-۵- اطلاعات درست برای اقدامات درست

۴-۹-۶- بهینه سازی مصرف ترانسفورماتورها

۴-۹-۷- مزایای رله RET 670 عبارتند از:

۴-۱۰- رله REX 521 پشتیبان فیدر

۴-۱۰-۱- افزایش حفاظت

۴-۱۰-۲- امکانات رله REX 521

۴-۱۰-۳- افزایش ایمنی و قابلیت دسترسی سیستم

۴-۱۰-۴- اتوماسیون هوشمند پست

۴-۱۰-۵- نظارت بر شرایط و نظارت بر خود

۴-۱۰-۶- فن آوری ابتکاری

۴-۱۱- سیستم REB500 حفاظت پست

۴-۱۱-۱- کاربردهای REB500sys

۴-۱۱-۲- خصوصیات سیستم REB500sys

۴-۱۱-۳- مزیتهای REB500sys:

۴-۱۲- رله RES521 اندازه گیری زاویه

۴-۱۲-۱- افزایش ظرفیت انتقال

۴-۱۲-۲- جزء جدا ناپذیر در سیستم PSGuard شرکت ABB

فصل ۵- سیستم مانیتورینگ پست SMS 530

۵-۱- سیستم ثبت وقایع (Event Recorder) :

۵-۲- سیستم ثبات خطا (Disturbance Recorder) :

۵-۳- سیستم آلارم (Alarm Annunciation) :

۵-۴- ثبات کمیات اندازه گیری(Trend Recorder) :

۵-۵- نمایش محل خطا (Fault Location) :

۵-۶- قابلیت اتصال به سیستم اسکادا :

۵-۷- قابلیت ارتقاء به سیستم اتوماسیون پست (Substation Automation System) :

۵-۸- ساعت مرکزی (Time Synchronization ) :

۵-۹- نمایش میمیک پست :

۵-۱۰- کاربردهای سیستم مانیتورینگ پست ۵۳۰ SMS

۵-۱۱- وظایف سیستم ۵۳۰ SMS

۵-۱۱-۱- ساعت مرکزی

۵-۱۱-۲- سیستم نظارت

۵-۱۱-۳- لیست حوادث

۵-۱۱-۴- لیست آلارم ها

۵-۱۱-۵- روشهای ثبت فالت ها

۵-۱۱-۶- روشهای پر کردن فایل های فالت

۵-۱۱-۷- تحلیل فالت

۵-۱۱-۸- ذخیره و بایگانی فایلهای فالت

۵-۱۱-۹- محل فالت

۵-۱۲- ارتباطات باس جانبی

۵-۱۲-۱- باس LON

۵-۱۲-۲- باس SPA

۵-۱۳- ابزار مهندسی اتوماتیک

۵-۱۴- ادیتور متن حوادث

منابع و مآخذ


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,026
  •   بازدید هفته گذشته: 87,816
  •   بازدید ماه گذشته: 635,407