تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

گریدر
این دستگاه بیشتر به منظور تسطیح جاده ، برای ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عملیات تنظیم شیب وتسطیح دامنه خاکریزها ، خاکبرداریها و یا برای جابجایی خاک و برف روبی و برداشتن لایه های سست سطح زمین و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سازی استفاده می شود.
تجهیزاتی علاوه بر ادوات اصلی کاری گریدر می تواند روی آن نصب شود عبارتند از :
چنگک شخم زن Scarifier و ریپر عقب Rear Ripper و تیغه جلو Front Blade
عضو کار ساز در گریدر تیغه Blade می باشد که در وسط دستگاه نصب شده است . این تیغه می تواند تحت زاویه های گوناگونی کار کند و می تواند حول سه محور مختصاتی حرکت کند.

اجزای گریدر
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سیستم هیدرولیک Hydraulic System
۴- شاسی و اسکلت فلزی Frame and Column
در این جزوه به بررسی گریدرهای مدل D , C1 , C , B می پردازیم . به دلیل تشابه این مدل بسیاری از توضیحات آن مشابه می باشد.

۱-سیستم قدرت Engine System
مدل B : موتور گریدر مدل B بنر مدل OM355A می باشد . این موتور شش سیلندر خطی می باشد که موتور آب خنک و مجهز به توربوشارژ می باشد و قدرت آن ۲۲۵hp می باشد.
مدل C , C1 : موتور گریدر مدل C ، دویتز BF6M 2012C
مدل D : موتور این مدل ها از گریدر دویتز ۱۰۱۳ EC می باشد.

۲- سیستم انقال قدرت : Transmission System
قدرت تولیدی موتور توسط کلاج هیدرولیکی ( تورک کنورتور ) وارد گیربکس می شود و توسط جعبه انتقال و از طریق گاردان به دیفرانسیل و از طریق تاندوم ها به چرخها منتقل می شود.

۳- سیستم هیدرولیک : Hydraulic System
سیستم هیدرولیک در چهار مدل ذکر شده تغییراتی داشته است که هریک در جای خود شرح داده شده می شود . اما اجزای اصلی این سیستم عبارتند از :
۱-تانک هیدرولیک Hydraulic Tank
۲- پمپ های دنده ای Gear Pumps
۳- بلوک تقسیم روغن Flow Divider
۴- شیر کنترل های چپ و راست L / R Control Valve
۵- فیلتر تنفسی Filter Breather Filter
۶- فیلتر برگشت روغن Hyd. Oil Filter
۷- کولر روغن Heat exchanger
۸- شیرهای محدود کننده جریان Over Center Valve
۹- جک های بالا برنده تیغه سمت راست و چپ Blade Lift Cyl . L / R
۱۰- جک چنگال شخم زن Scarifirer Cyl
۱۱- هیدروموتور گردان Circle Rotation Motor
۱۲- جک تغییر موقعیت تیغه Draw Bar Center shift Cyl
۱۳- جک ریپر عقب Rear Ripper Cyl
۱۴- حرکت کشویی تیغه Blade Side shift Cyl
۱۵- نقاط فشارگیری Test Point
۱۶- جک زاویه دهنده چرخهای جلو Leaning Cylinder
۱۷- دابل جک ولو Check Valve Double acting Piloted
۱۸- جک تیغه جلو Front Blade Cylinder
۱۹- جکهای کمرشکن Articulation Cylinders
۲۰- کوزه گردان Rotary Connection
۲۱- سیلندرهای ترمز Wheel Brake Cyl
۲۲- اوربیترول Orbitrol
۲۳- جک فرمان Steering Cyl
۲۴- انباره Accumulotor
۲۵- شارژینک ولو و شیرترمز Charging & Brake Valves

۴- شاسی و اسکلت فلزی Frame and Column
شاسی گریدر دو تکه می باشد که توسط پین به هم متصل شده اند . یک قسمت شاسی وظیفه نگهداشتن و تحمل گشتاورهای پیچشی و تحمل نیروی فنر و ارتعاشات موتور و گیربکس و مجموعه اکسل عقب و تاندوم ها بر عهده دارد و در قسمت دیگر جک های ادوات کارساز قرار دارند . در این قسمت یک صلیبی وجود دارد که امکان عمودی قرار گرفتن تیغه به منظور به منظور بغل تراشی را مهیا می کند و نیز در این قسمت Draw Bar توسط مفصلی به بوم متصل می باشد که خود شامل Circle می باشد که توسط هیدروموتور گردان و گیربکس گردان به حرکت در می آید که امکان دوران تیغه را فراهم می کند .
در این قسمت پین برشی قرار دارد که وظیفه دارد گیربکس گردان را در مقابل فشار و نیروی زیاد محافظت کند.
پین برشی در خروجی گیربکس قرار دارد . گشتاور پیچشی از گیربکس به پین برشی منتقل می شود و از پین برشی به چرخ دنده پنیون که با دنده سیرکل Circle درگیر می باشد منتقل می شود . اگر تیغه به یک جسم سخت برخورد کند نیروی برشی حاصل از این برخورد به پنیون می رسد و باعث بریده شدن آن می شود . با این عمل ارتباط ما بین تیغه وگیربکس گردان قطع می شود و دیگر آسیبی به آن نمی رسد . با تعویض پین برشی دوباره می توان ارتباط مابین تیغه و گیربکس را برقرار نمود .

برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنیدفهرست مطالب
موتور MOTOR
تشریح مدار هیدرولیک HE 100
تانک هیدرولیک Hydraulic Tank
فیلتر مکشی Breather
کولر روغن Oil Cooler
شیر قطع کن On-Off Valve
قبل پمپ ـ قبل از جک بوم
بلوک جمع کننده روغن Collector Block
فیلترها Filters
شیرهای سلونوئیدی Solenoid Valve
پدال حرکت، ترمز پایی، ترمز دستی Travel Paddle Hand & Paddle Brake
شیر کنترل جریان Flow Control Valve
چک ولوها check valves
عملکرد شیر یکطرفه با تخلیه هیدرورلیکی Pilot Check Valve
شیر قفل کننده اکسل جلو (اکسل الاکلنگی) Axel Lock Valve
اتصال گردان ۱۳ راهه Rotary Connection
آکومولاتورها Accumulators
شیر کنترل پایلوتی (جوی استیک) Pilot Valve (joystick)
شارژینگ ولو Charging Valve
اوربیترول Orbitrol
جک ها Cylinder
هیدروموتورها Hydraulic Motor
هیدروموتور گردان Swing Motor
هیدروموتور حرکت Travel Motor
شیرهای فشار شکن
چگونگی عملکرد شیر فشارشکن پایلوتی
تصویر شیر تخلیه فشار پایلوتی
شاتل ولو Shuttle Valve
پمپ ها Pumps
پمپ دوبله با جابجایی متغیر توان ثابت مدل A8VO
عملکرد پمپ دوبله بیل هیدرولیکی HE100 مدل A8V0
کنترل جمع کننده قدرت (SR)
نحوه زاویه گیری پمپ دوبله بیل هیدرولیکی HE100 مدل A8V0
بلوک شیر کنترل بیل هیدرولیکی HE100
تصویر های شیر کنترل بیل هیدرولیکی HE100
سمبول هیدرولیکی بیل HE100
عملکرد شیرهای کنترل
نحوه عمکرد مدار حرکت و کار Travel & Working System
جک های بوم
وضعیت خلاص
بالابردن بوم
پایین آوردن بوم
جک باکت
باز کردن باکت
عملکرد موتور هیدرولیکی گردان
وضعیت ترمز
جک استیک
جمع شدن بازوی استیک
بازشدن بازوی استیک
جک های پایه و عملکرد شیرهای یکطرفه با تخلیة هیدرولیکی
عملکرد شیرهای یکطرفه با تخلیه هیدرولیکی
تصویر شیر یکطرفه با تخلیه هیدرولیکی
عملکرد شیر در باز کردن جک های پایه
عملکرد شیر در جمع کـردن جک هـای پایه
عملکرد شیر یکطرفه با تخلیه هیدرورلیکی
تصویر شیر یکطرفه با تخلیه هیدرولیکی
باز کردن جک های پایه
عملکرد مدار حرکت بیل هیدرولیکی HE100
بلوک ترمز اضطراری هیدروموتور حرکت
نحوه عملکرد مدار سرو Servo System
مدار فرمان و ترمز Steering & Braking System
گیربکس و مدار کنترلی آن
بلوک شیر تعویض دنده
گیربکس حرکت
تعــویض دنده
نقشه داخلی گیربکس هیدرولیکی در حالت دنده ۱ (سنگین)
انتخاب دنده ۲ (سبک)
نقشه هیدرولیکی داخلی گیربکس در حالت دنده ۲ (سبک)
قفل داخلی گیربکس ZF – ۲ HL 100 بیل HE 100
آزاد کردن ترمز پارکینگ
گریدر
عملیات کاری می توان با گریدر انجام داد
اجزای گریدر
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سیستم هیدرولیک Hydraulic System
۴- شاسی و اسکلت فلزی Frame and Column
در این جزوه به بررسی گریدرهای مدل D, C1, C, B می پردازیم. به دلیل تشابه این مدل بسیاری از توضیحات آن مشابه می باشد.
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انقال قدرت Transmission System
گیربکس
گیربکس پاور شیفت ۶WG / Ergo power 200 ZF گریدر B HG180
تابلوی تعویض دنده
راهنمای خطوط نقشه
اجزاء تشکیل دهندة مدار هیدرولیکی کنترل گیربکس
تشریح عملکرد گیربکس
تشریح عملکرد Lockup Clutch
تشریح عملکرد شیر کنترل فشار (Pressure Control Valve) و شیر تنظیم مجدد (Reset Valve)
گیربکس پاورشیفت ZF 6WG / Ergo power -190
معرفی اجزاء نقشه کنترل الکترو هیدرولیکی گیربکس ZF 6WG / Ergo power – ۱۹۰
۱- کارتل روغن گیربکس
۲- پمپ روغن گیربکس
۳- فیلتر
۴- شیر میان بر فیلتر FDV که با اختلاف فشار ΔP = 5.5 bar باز می شود
۵- شیر کنترل فشار اصلی HDV (16+2 bar)
۶- شیر کاهنده فشار RV-9 (9bar)
۷- رلاتورهای فشار برقی Y1 – Y6
۸- اسپولهای پیرو NFS
۹- دمپر ارتعاش گیر D
۱۰- اوریفیس B
۱۱- شیرهای تناسبی P1 – P6
۱۲- کلاچ پکهای سرعت و جهت K1-K2-K3-K4-KV-KR
۱۳- شیر اطمینان ورودی تورک کنورتور WSV (P=11bar)
۱۴- شیر اطمینان خروجی تورک کنورتور WGV (P=4.3 bar)
۱۵- شیر برقی Lock Up Clutch (WK – M)
۱۶- شیر درگیرکننده Lock Up Clutch (WK – V)
۱۷- خنک کننده روغن (مبدل حرارتی) WT
۱۸- سنسور دمای روغن گیربکس TEMP
۱۹- تورک کنورتور Converter
تشریح عملکرد گیربکس ZF 6WG / Ergo power 190
برای درگیر کردن دنده های گیربکس به دو خط فشار مورد نیاز است.
درگیری کلاچ پکها و انتخاب دنده
دیاگرام قدرت
۳- سیستم هیدرولیک Hydraulic System
پمپ های هیدرولیکی
فلودیوایدر
شیر کنترل
شیر کنترل سمت راست ادوات زیر را کنترل می کند
۱- جک بالابر تیغه سمت راست (Right) Blade Lift Cylinder
۲- جک حرکت کشویی تیغه Blade Side shift Cylinder
۳- جک زاویه دهنده چرخهای جلو Leaning Cylinder
۴- جک کمر شکن Articulation Cylinder
۵- جک زاویه دهنده تیغه جلو Front Side Cylinder
ادوات کارساز
شیر محدود کننده جریان Over Center Valve
دابل چک ولو Double Acting Check Valve
فرمان
سیستم فرمان کمرشکن
هیدرو موتور گردان
شارژینگ ولو و شیر ترمز
۴- شاسی و اسکلت فلزی Frame and Column
«فشارگیری گریدر HG180D»
کنترل فشار هیدرولیک
کنترل فشار سیستم فرمان
کنترل فشار سیستم ترمز
کنترل فشار سیستم پنتوماتیک 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 2,028
  •   بازدید هفته گذشته: 110,986
  •   بازدید ماه گذشته: 610,210