ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان

بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر

تعداد صفحات : 79


مقدمه
درسالهای اخیرهدف تعلیم تربیت بیش از بیش متوجه آماده کردن افراد باشخصیت سالم است امروزهمه معتقدندبا آوردن وتربیت کردن یک انسان با شخصیت سالم، بسیار مهمتراست از آن که قدرت وشعوراستفاده از آن را داشته باشد اکنون اغلب مسایل ومشکلات روابط انسان هاراکمک علم روانشناسی حل میکنند واز زمانی که مسئله شناخت روان افراد مطرح شده قضاوت هاوملاک ها تغییر کرده یعنی واقعا فهمیده وقبول کرده اندکه حرکات، اعمال وخواسته های ما عکس العمل عقده هایی است که از دوران کودکی ونوجوانی در مابه وجود آمده است بهداشت روانی یکی از علم هایی است که هر معلمی برای کمک به رشدصحیح کودکان وتامین آتیه آن ها باید بداندوبه آن عمل کند البته نمی توان مسئولیت حفظ بهداشت روانی کودکان رافقط به عهده معلم گذارد زیرا دراین کار مدرسه وریاست آن ووالدین نقش مهمی را نیز به عهده دارند.روی هم رفته هر کس به نحوی با کودکی یا نوجوانی سر و کار دارد ومی خواهدبرای آنها مفید بوده ورفتار صحیح داشته باشدبایدبه این علم توجه کند (ردل وواتنبرگ 1353)یکی از مراحل تکوین شخصیت جوان ونوجوان مدرسه ومحیط آموزشی است که فرد قسمت عمده وقت خود یعنی حدود12هزار ساعت آن رادر این نهاد تربیتی می گذارند واکثر وقایعی را که در زندگی بزرگسالی اومی افتد درمدرسه می آموزد او می آموزد که با دیگران کنش وواکنش نشان دهد وارتباط برقرار کندچگونه کردار ورفتار خود را براساس نرم های اجتماعی تنظیم وکنترل نماید.چگونه مسایل ومشکلات خود راحل کند چگونه حد ومرز خود را حفظ کرده از آن تجاوز ننماید .چگونه دیگران وخود را بشناسد وبه آنان احترام بگذارد چگونه به مسئولیت وهمکاری گروهی پی برد .از این روملاحظه می شودکه جریانات تربیتی مزبورچه نقش عمده ای درتکوین شخصیت جوان ونوجوان دارند.نقش تربیتی آموزشگاه که به صورت صحیح عمل میکندوموجبات تنفر وانزجار ومدرسه گریزی را در دانش آموز ان به وجود نیاورد بایدمورد توجه قرار گیرد . نقش درست معلم ومسئولان مدرسه ونقش برنامه ریزان آموزشی وبه کارگیری نیروی فعال جوانان وتشویق آنان به انواع کارهای علمی وفنی وحرفه ای وغیره توجه وهمدلی معلم یا دانش آموزودل پذیر بودن محیط مدرسه وجاذبه داشتن محتوای درسی وکلاس ودهها مطالب نظیر آن همه درتکوین شخصیت متعادل دانش آموز نقش به سزایی دارند.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 11,726
  •   بازدید هفته گذشته: 116,191
  •   بازدید ماه گذشته: 618,333