بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی دانشجویان

بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان رشته علوم اجتماعی

تعداد صفحات : 132
چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ هویت یا بی بار شر اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 85-84 می باشد .این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است بر روی 100 نفر از این دانشجویان که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند اجرا گردید . این نمونه 100 نفری که به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده بودند شامل 50 نفر دانشجوی دختر و 50 دانشجوی پسر می باشد .در این تحقیق از 2 پرسش نامه DIT رست برای سنجش میزان رشد اخلاقی و پرسش نامه هویت سنجی احمدی برای سنجش میزان هویت یابی استفاده شده و بعد از اجرای این پرسش نامه ها بر روی نمونه آماری 100 نفرۀ این تحقیق به منظور تجربه و تحلیل آماری داده های بدست از نمرات خام پرسشنامه این دانشجویان از نرم افزار SPSS استفاده شد و به کمک روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها توصیف و تحلیل گردیدند.
در قسمت آمار استنباطی از آزمون T مستقل و آزمون ضریب همبستگی اسپرین استفاده شده که سطح معنی دار در این آزمون ها 5% در نظر گرفته شد . در این تحقیق چهار فرضیه مطرح شد که شامل موارد زیر است :
فرضیه 1 : بین میزان رشد اخلاقی دانشجویان پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر و هویت یابی آنان رابطۀ معنی دار وجود دارد .
فرضیه 2 : بین میزان رشد اخلاقی دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر و هویت یابی آنان رابطۀ معنی داری وجود دارد .
فرضیه 3 : بین هویت یابی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه 4 : بین رشد اخلاقی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر تفاوت معنی داری وجود دارد .بعد از تحلیل و نتیجه گیری نهایی در این تحقیق نتایج نشان داده که فرضیه 1 و 2 و 3 تأیید می گردد و فرضیه 4 رد می شود .

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 6,621
  •   بازدید هفته گذشته: 174,350
  •   بازدید ماه گذشته: 649,138