بررسی رابطه بین خودپنداره و استرس معلمین مدارس ابتدایی استثناء و معلمین مدارس ابتدایی عادی

بررسی رابطه بین خودپنداره و استرس معلمین مدارس ابتدایی استثناء و معلمین مدارس ابتدایی عادی

تعداد صفحات : 179


چکیده 1
فصل اول: موضوع پژوهش
مقدمه 2
سوالات پژوهش 12
فرضیه پژوهش 12
اهداف پژوهش 12
تعاریف و اصطلاحات 13
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری پژوهش 15
مفهوم خودپنداره 17
ارتباط خودپنداره با عزت نفس 21
عوامل مؤثر بر تحول خودپنداره 23
خود در تعلیم و تربیت اسلامی 33
عوامل مؤثر در خودپنداره 34
بررسی موضع گیریهای نظری در قلمرو خودپنداره 35
نظریه های روانشناسان در ارتباط با خودپنداره 37
مفهوم استرس 54
استرس چیست؟ 58
عوامل خارجی موجب استرس 58
عوامل داخلی موجب استرس 59
مراحل فشار روانی 60
استرس زاهای بالقوه 61
انواع استرس زاهای بالقوه 62
انواع فشار روانی 64
پیامدهای استرس 65
اثرات فیزیولوژیایی فشار روانی 66
عوامل مؤثر در تشدید فشار روانی 73
عوامل روان شناختی استرس 77
نشانه های جسمانی یا فیزیولوژیکی استرس 80
نشانه های رفتاری استرس 87
شیوه های مقابله یا کنار آمدن با استرس 89
انواع شیوه های مقابله 90
افراد مقاوم در برابر فشار روانی 100
نظریات موجود درباره اختلالات روانی – فیزیولوژیکی استرس 102
واکنشهای بدن در پاسخ به استرس 106
استرس در گذشته و امروز 108
خسارت استرس 109
آنوتومی استرس 110
آیا دختران بیشتر در معرض فشار روانی و نگرانی هستند یا پسران؟ 111
هدف های کوتاه مدت استرس 114
هدف های دراز مدت استرس 115
واکنش فکری 117
هدف نهایی 117
واکنش عاطفی – روانی 118
اندازه¬گیری میزان فشار روانی در زندگی 119
راه¬های از میان بردن فشار روانی 122
بخش دوم: مطالعات انجام شده در رابطه با متغیرهای پژوهش
الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 125
ب: تحقیقات انجام شده در داخل کشور 140
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری 147
نمونه آماری و روش نمونه گیری 147
ابزار اندازه¬گیری 154
طرح تحقیق 155
روش اجرا 155
روش تحلیل داده¬ها 156
فصل چهارم: یافته¬های پژوهشی
مقدمه 157
الف: یافته¬های توصیفی 157
ب: یافته¬های مربوط به فرضیه های پژهش 159
ج: یافته¬های جانبی 162
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
بحث و نتیجه¬گیری 173
محدودیت ها 177
پیشنهادات 178
منابع 179
ضمائم
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,761
  •   بازدید هفته گذشته: 85,551
  •   بازدید ماه گذشته: 633,142