شیوه های مقابله با فشار روانی و سلامت عمومی در دانشجویان

دانلود مقاله بررسی رابطه شیوه های مقابله با فشار روانی و سلامت عمومی در دانشجویان دختر و پسر

تعداد صفحات : 135هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه شیوه های مقابله با فشار روانی و سلامت عمومی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قوچان است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش تمام دانشجویان دختر و پسر رشته روان شناسی می باشد که نمونه مورد بررسی تعداد 70 دانشجوی دختر و 50 دانشجوی پسر به صورت در دسترس از این جامعه را به خود اختصاص داده اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه شیوه های مقابله ای موس و بیلینگز (1981) و پرسشنامه 28-GHQ استفاده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که بین شیوه های مقابله با فشار روانی و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد و دانشجویان دختر بیشتر از شیوه مقابله هیجان مدار استفاده
می کنند و بر عکس پسرها بیشتر شیوه مقابله مساله مدار را به کار می برند.
نتایج آزمون F (مقایسه واریانسها) نشان داد که بین واریانس های شیوه های مقابله ای رفتاری، شناختی و مساله مدار در دو گروه افرادد سالم و مشکوک به بیماری (با توجه به آزمون GHQ) تفاوت معنی داری وجود دارد، اما شیوه های مقابله ای اجتنابی و هیجان مدار در دو گروه مذکور تفاوت معنی داری ندارند.
پژوهش حاضر تلویحاتی آموزشی برای راهبردهای مقابله ای در مدارس و مزاکر آموزشی در بر دارد.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 3,005
  •   بازدید هفته گذشته: 45,288
  •   بازدید ماه گذشته: 299,175