بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه چكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از

دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 53 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 108

حجم فایل:987 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 108 صفحه

  چكيده:
  ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط ۱۴ نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی ۳۸/۱± 7/20 سال و شاخص توده بدنی ۸/۱±1/21) انتخاب شدند و در ۳ مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه۳۰۰ میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست¬ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(۰۵/۰ p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهد داشت.
  كليد واژه ها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری


  فهرست مطالب
  شماره و عنوان مطالب صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه ۲
  ۱-۱- تعریف مساله .۳
  ۱-۲- فرضیات تحقیق ۶
  ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۷ 
  ۱-۴- اهداف تحقیق . ۸
  ۱-۴- ۱- هدف کلی .. ۸
  ۱-۴- ۲- اهداف اختصاصی. ۹
  ۱-۵- فرضیات تحقیق. ۹
  ۱-۶- محدودیت های پژوهش..۱۰
  ۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل ۱۱
  ۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۱
  ۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱
  ۱-۷-۱- زعفران . ۱۱
  ۱-۷-۲- دارونما .۱۲
  ۱-۷-۳- حداکثر اکسیژن مصرفی ..۱۲
  ۱-۷-۴- نقطه شکست ضربان قلب۱۲
  ۱-۷-۵- نسبت تبادل تنفسی ۱۳
  ۱-۷-۶- نبض اکسیژن .۱۳
  ۱-۷-۷- افراد غیر فعال.۱۳
  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
  مقدمه .. 15
  ۲-۱- بخش اول ۱۵
  ۲-۱-۱- آمادگی قلبی تنفسی ۱۵
  ۲-۱-۲- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ۱۶
  ۲-۲- بخش دوم ۱۸
  ۲-۲-۱-ترکیبات زعفران ۱۸
  ۲-۲-۱-۱- کروسین ۱۹ 
  ۲-۲-۱-۲- پیکروکروسین . ۲۰
  ۲-۲-۱-۳- سافرانال..۲۰
  ۲-۲-۲- خواص دارویی.. ۲۱
  ۲-۲-۳- مضررات مصرف بیش از حد زعفران ۲۲
  ۲-۲-۴-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران . ۲۳
  ۲-۲-۴-۱- اثرات ضد افسردگی 23 
  ۲-۲-۴-۲- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه . ۲۴ 
  ۲-۲-۴-۳- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ۲۴
  ۲-۲-۴-۴- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها ۲۵
  ۲-۲-۴-۵- اثر بر دستگاه گوارش .. ۲۶
  ۲-۲-۴-۶- اثر بر دستگاه تولید مثل ۲۶
  ۲-۲-۴-۷- اثر بر دستگاه ایمنی .. 27
  ۲-۲-۴-۸- اثر ضد درد و ضد التهاب. ۲۷
  ۲-۲-۴-۹- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ۲۸ 
  ۲-۳- بخش سوم. ۲۹
  ۲-۳-۱- عوامل ارگوژنیگ ۲۹
  ۲-۳-۲- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی. ۲۹ 
  ۲-۴- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب.. ۳۳
  فصل سوم: مواد و روش پژوهش
  مقدمه.. ۳۵
  ۳-۱- روش تحقیق.. ۳۵
  ۳-۲- روش آماری ۳۵
  ۳-۳- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش .۳۵ 
  ۳-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز.. ۳۷
  ۳-۴-۱- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ..۳۷
  ۳-۴-۲- فرم ها .۳۷
  ۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات 38 
  ۳-۵-۱-روش مصرف زعفران و دارونما .. ۳۹
  ۳-۵-۲- اندازه گیری ها ۴۰
  ۳-۵-۲-۱- اندازه گیری سن آزمودنی ها .. ۴۰
  ۳-۵-۲-۲- اندازه گیری قد و وزن . ۴۰
  ۳-۵-۲-۳- اندازه گیری درصد چربی ۴۰
  ۳-۵-۲-۴- روش اندازه گیری فشارخون۴۱
  ۳-۵-۲-۵- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس. ۴۲
  ۳-۵-۲-۶- اجرای پروتکل بروس . ۴۲
  ۳-۵-۲-۷- روش ثبت ضربان قلب فعالیت..۴۳
  ۳-۶- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام۴۳ 
  ۳-۷- روش تحلیل آماری ۴۴
  ۳-۸- شماتیک طرح تحقیق .. ۴۵
  فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
  مقدمه . ۴۷
  ۴-۱- توصیف یافته های پژوهش ۴۷
  ۴-۱-۱- توصیف ویژگی های آزمودنی ها .. ۴۷
  ۴-۱-۲- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی .. ۴۸
  ۴-۱-۲-۱- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی .۴۸ 
  ۴-۱-۲-۲- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها . ۴۹
  ۴-۱-۲-۳- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف ۶۰ ثانیه اول.۵۰
  ۴-۱-۲-۴- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی۵۱
  ۴-۱-۲-۵- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان ۲ الی ۵ دقیقه ۵۲
  ۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق 53
  ۴-۲-۱- آزمون فرضیه‌ی اول.۵۳
  ۴-۲-۲- آزمون فرضیه‌ی دوم۵۴
  ۴-۲-۳- آزمون فرضیه‌ی سوم .. ۵۶ 
  ۴-۲-۴- آزمون فرضیه‌ی چهارم ۵۷
  ۴-۲-۵- آزمون فرضیه‌ی پنجم ۵۸
  ۴-۲-۶- آزمون فرضیه‌ی ششم..۶۰
  ۴-۲-۷- آزمون فرضیه‌ی هفتم۶۱
  ۴-۲-۸- آزمون فرضیه‌ی هشتم..۶۲ 
  ۴-۲-۹- آزمون فرضیه‌ی نهم .. ۶۳
  ۴-۲-۱۰- آزمون فرضیه‌ی دهم .. ۶۴
  ۴-۲-۱۱- آزمون فرضیه‌ی یازدهم .۶۵ 
  ۴-۲-۱۲- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم .. ۶۵
  ۴-۲-۱۳- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ۶۸ 
  4-3- خلاصه نتایج ۷۰ 
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  مقدمه .۷۰ 
  ۵-۱- بحث .۷۳
  ۵-۲- نتیجه گیری . ۷۶
  5-3- پیشنهادات . ۷۶
  5-3-1- پیشنهادات کاربردی .. ۷۶ 
  5-3-2- پیشنهادات پژوهش ۷۷ 
  منابع و ماخذ . ۷۸ 
  پیوست ها .۸۳  برچسب ها: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی تأثير مصرف زعفران استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی دانشجویان دختر استقامت قلبی استقامت تنفسی زعفران فیزیولوژی ورزشی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت