ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

  آمار مطالب
  کل مطالب : 4127
  آمار کاربران
  افراد آنلاین : 23

  کاربران آنلاین

  آمار بازدید
  بازدید امروز : 2,673
  باردید دیروز : 4,417
  گوگل امروز : 10
  گوگل دیروز : 21
  بازدید هفته : 7,090
  بازدید ماه : 102,785
  بازدید سال : 426,021
  بازدید کلی : 6,873,049

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

  دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی
پایان-نامه-تاثير-اندازه-ريسک-اعتباری-بانکي-بر-کارايي-بانک-ها-درصنعت-بانکداری-ایران
پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 174
حجم فایل: 1221 کیلوبایت

پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران

تعداد صفحات : 174

فرمت فایل : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

 

چکيده

در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی 0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه  1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه  0.008 کاهش می یابد.

چکيده

1          فصل اول

مقدمه، کليات تحقيق و اهميت موضوع

1.1        مقدمه

1.2       بيان مسئله

1.3       قلمرو تحقيق

1.4       اهداف تحقيق

1.5       ضرورت تحقيق

1.6       فرضيه تحقيق

1.7       سوال تحقيق

1.8       مولفه هاي تحقيق

1.9       روش تحقيق(جامعه آماري و روش تحقيق)

1.10      تعريف واژه هاي کليدي

2          فصل دوم

مباني نظري و پيشينه تحقيق، مروري بر ادبيات موجود

2.1       مقدمه

2.2       مباني نظري

2.2.1     ريسک

2.2.1.1شناسايي ريسک ها

2.2.1    ریسک های مالی

2.2.1.3ریسک های عملیاتی

2.2.2    مديريت ريسک

2.2.2.1کاهش ریسک با افزایش سرمایه ی واقعی

2.2.2.2کاهش ریسک با انتخاب پروژه ها براساس تأثیر آنها بر ریسک کلي

2.2.2.3کاهش ریسک با استفاده از ابزارهاي مدیریت ریسک

2.2.3    ضرورت مديريت ريسک

2.2.4    كارايي

2.2.4.1ارزيابي کارايي

2.2.4.2ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي کارايي

2.2.4.3روش هاي ارزيابي كارايي

2.2.4.3.1          اندازهگيري کارايي از طريق تحليل پوششي داده ها D.E.A

2.2.4.3.2          اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A

2.2.5    سطوح ارزيابي کارايي

2.2.5.1سطح خود ارزيابي

2.2.5.1.1          مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

2.2.5.1.2          جايزه کيفيت رياست جمهوري آمريکا

2.2.5.1.3          مدل تعالي کارايي بالدريج

2.2.5.1.4          مدل دمينگ

2.2.5.2سطح ارزيابي فردي

2.2.5.3سطح ارزيابي سازماني

2.2.6    روشهاي اندازهگيري کارآيي

2.2.6.1اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A

2.2.6.2روش مرز تصادفي هزينه

2.2.6.3روش حداقل هزينه ممکن

2.2.6.4روش تابع توليد

2.2.6.5روش برنامه ريزي خطي

2.2.6.6روش تابع سود

2.2.6.7روش تحليل پوششي دادهها (DEA)

2.2.6.8  مدل هاي پايه DEA

2.2.6.9قابليت هاي ويژه روش DEA

2.2.7    عوامل مؤثر بر کارايي

2.2.7.1ديدگاه صاحبنظران

2.2.7.2تاثير ريسک بر کارايي

2.3       پیشینه پژوهش

3          فصل سوم

روش تجزیه و تحلیل

3.1       مقدمه

3.2       ابزار گردآوری اطلاعات

3.3       روش تحلیل داده ها

3.4       روش DEA

3.4.1    انواع کارایی از دیدگاه فارل

3.4.1.1کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید

3.4.1.2کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول

3.4.1.3مدل بازدهی ثابت به مقیاس (CRS)

3.4.1.4مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VCR)

3.4.1.5روش های وزن دهی جهت رتبه بندی واحدها

3.5       مدل تحقیق

4          فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4.1       مقدمه

4.2       آمار توصیفی

4.2.1     متغیرهای محاسبه کارایی به روش DEA

4.2.2    متغیرهای برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی

4.3       تجزیه و تحلیل اطلاعات

4.3.1    برآورد کارایی

4.3.2    مازاد عوامل تولید بانک

4.3.3    مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها بر اساس روش DEA

4.3.4    بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی

4.3.4.1روش برآورد مدل

4.3.4.1.1          بررسی پایایی با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF)

4.3.4.1.2          آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر

4.3.4.2برآورد مدل به روش OLS و تفسیر ضرایب

4.3.4.3  آزمون اعتبار و صحت مدل

4.3.4.3.1          آزمون حقيقي بودن رگرسيون

4.3.4.3.2          آزمون فرض هم خطی

4.3.4.3.3          آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس

4.3.4.3.4          برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند

4.3.4.3.5          برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset)

5          فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5.1       مقدمه

5.2       نتایج تحقیق

5.2.1    نتایج محاسبه کارایی به روش DEA

5.2.2    نتایج برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی

5.3       پیشنهادات تحقیق

5.4       پیشنهادات برای تحقیقات آتی

5.5       محدودیت های تحقیق

منابع و مراجع

 

 

دانلود فایل

دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی

برچسب ها

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی