پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 151 صفحه چکیده شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفس

دسته بندی: علوم انسانی » فلسفه و منطق

تعداد مشاهده: 75 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:572 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات
  نوع فایل: Word و قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 151 صفحه

  چکیده
  شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
  هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم است. همچنین مفسر در این مسیر از راهکارهای متفاوتی نسبت به تفاسیر دیگر از جمله بیان خاطرات و نکات عرفانی برای فهم بیشتر مخاطب استفاده کرده است.
  در این پژوهش تفسیر نسیم حیات از حیث مباحث علوم قرآنی شامل موضوعات شش گانه ۱- انتخاب مبانی علوم قرآنی در تفسیر ۲- انسجام ساختاری قرآن ۳- جامعیت قرآن ۴- امکان و جواز تفسیر ۵- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر ۶- منابع تفسیر مورد بررسی قرار گرفته است.
  همچنین از حیث روش تفسیری نسیم حیات جامع چهار روش «قرآن به قرآن» و «قرآن به سنّت» و«قرآن به عقل» و «قرآن به علم» است. مفسر همچنین از منابع دیگر مانند منابع لغوی و آرای سایر مفسران استفاده کرده است؛ روش تفسیر قرآن به قرآن و روش علمی بخش عمده ای از این تفسیر را شکل می دهند ولی از روش تفسیر روایی و اجتهادی کمتر استفاده شده است.
  نسیم حیات جامع شش گرایش «گرایش فقهی» و «گرایش کلامی» و «گرایش فلسفی» و «گرایش علمی» و «گرایش اجتماعی» و «گرایش ادبی» است که در این تفسیر بیشتر به گرایش های ادبی و اجتماعی و علمی پرداخته شده است و گرایش های فقهی، کلامی و فلسفی به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
  قواعد تفسیری نسیم حیات بر اساس معیارهای ده گانه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- فهم ادبیات عربی زمان نزول ۲- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت ۳- توجّه به شأن و سبب نزول ۴- توجّه به ظاهر و باطن آیات ۵- سیاق ۶- جری و تطبیق ۷- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات ۸- توجه به کلمات کلیدی و مترادف ۹- جایگاه معنایی کلمات و آیات ۱۰- توجه به ترتیب نزول آیات.
  کلیدواژه‌ها: مبانی، قواعد، روش‌های تفسیری، گرایش‌های تفسیری


  فهرست مطالب
  مقدّمه 1
  کلیّات تحقیق 3
  بیان مسئله 4
  پیشینه تحقیق 4
  پرسش‌های تحقیقی 4
  فرضیه‌ها 4
  اهداف تحقیق 5
  فصل اول: تعاریف و مفاهيم بنيادين 6
  ۱-۱- شناخت واژگان کلیدی 7
  ۱-۱-۱- تفسیر 7
  ۱-۱-۲- مبانی تفسیر قرآن 9
  ۱-۱-۳- قواعد تفسیری 10
  ۱-۱-۴- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری 11
  ۱-۱-۵- گرایش تفسیری (اتّجاه) 12
  ۱-۲- شناخت تفسیر نیم حیات 14
  ۱-۲-۱- جایگاه تفسیر نسیم حیات 14
  ۱-۲-۲- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات 15
  ۱-۲-۲-۱- سادگی و همه فهمی 15
  ۱-۲-۲-۲- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات 15
  ۱-۲-۲-۳- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان 16
  ۱-۲-۳- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات 16
  ۱-۲-۳-۱- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات 16
  ۱-۲-۳-۲- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات 17
  ۱-۲-۳-۲-۱- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف 17
  ۱-۲-۳-۲-۲- استفاده از تیتر 17
  ۱-۲-۳-۲-۳- به‌کارگیری تغییر قلم 17
  ۱-۲-۳-۲-۴- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث 18
  ۱-۲-۴- شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات 18
  ۱-۲-۴-۱- فهرست بندی مطالب سوره 18
  ۱-۲-۴-۲- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها 19
  ۱-۲-۴-۳- تبیین هدف یا غرض کلی سوره 19
  ۱-۲-۴-۳-۱- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری 22
  ۱-۲-۴-۳-۲- معیاری برای شناخت اسباب نزول 22
  ۱-۲-۴-۴- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره 22
  ۱-۲-۴-۵- ذکر روایتی مرتبط با آیه 23
  ۱-۲-۴-۶- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر 24
  ۱-۲-۴-۷- تحلیل مسئله 25
  ۱-۲-۴-۸- اشاره به ابعاد علمی مسئله 25
  ۱-۲-۴-۹- بررسی ابعاد عرفانی مسئله 26
  ۱-۲-۴-۱۰- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها 26
  ۱-۳- شناخت مؤلف نسیم حیات 28
  ۱-۳-۱- زندگی‌نامه 28
  ۱-۳-۲- آثار 28
  ۱-۳-۲-۱- تفسیر یک جلدی مبین 28
  ۱-۳-۲-۲- تفسیر ۳۰ جلدی نسیم حیات 29
  ۱-۳-۲-۳- تفسیر ۸ جلدی نسیم حیات 29
  ۱-۳-۲-۴- ترجمه قرآن با واژگان 29
  ۵-حقّ با کیست؟ (مناظره مذاهب اسلامی با وهابیت) 29
  فصل دوم: مبانی، قواعد، روش و گرایش تفسیری نسیم حیات 30
  ۲-۱- مبانی تفسیری نسیم حیات 31
  ۲-۱-۱- جایگاه و اهمیّت شناخت مبانی تفسیر 31
  ۲-۱-۲- انواع مبانی تفسیر 32
  ۲-۱-۲-۱- آیات متشابه 32
  ۲-۱-۲-۱-۱- فايده آيات متشابه‏ 32
  ۲-۱-۲-۱-۲- انواع متشابه 34
  ۲-۱-۲-۲- انسجام ساختاری قرآن 36
  ۲-۱-۲-۲- ۱- ارتباط معنایی آیات و گونه‌های آن در تفسیر نسیم حیات 36
  ۲-۱-۲-۳- جامعیت قرآن در تفسیر نسیم حیات 38
  ۲-۱-۲-۳-۱- مستندات قرآنی جامعیّت قرآن 38
  ۲-۱-۲-۳-۲- دو ویژگی مؤثر در جاودانگی قرآن 39
  ۲-۱-۲-۴- امکان و جواز تفسیر در نسیم حیات 42
  ۲-۱-۲-۵- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر در نسیم حیات 43
  ۲-۱-۲-۵-۱- مهم‌ترین علل نیازمندی قرآن به تفسیر 43
  ۲-۱-۲-۶- منابع تفسیر 46
  ۲-۱-۲-۶-۱- مستندات منبع بودن قرآن در تفسیر نسیم حیات 46
  ۲-۲- قواعد تفسیری نسیم حیات 48
  ۲-۲-۱- فهم ادبیات عربی زمان نزول 48
  ۲-۲-۲- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت 49
  ۲-۲-۳- توجّه به شأن و سبب نزول 50
  ۲-۲-۴- توجّه به ظاهر و باطن آیات 52
  ۲-۲-۵- سیاق 53
  ۲-۲-۵-۱- انواع سیاق 53
  ۲-۲-۶- جری و تطبیق 56
  ۲-۲-۶-۱- معنای لغوی جری و تطبیق 56
  ۲-۲-۶-۲- معنای اصطلاحی جری و تطبیق 57
  ۲-۲-۶-۳- رابطه‏ى جرى و بطن‏ 57
  ۲-۲-۷- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات 58
  ۲-۲-۸- توجه به کلمات کلیدی و مترادف 58
  ۲-۲-۹- جایگاه معنایی کلمات و آیات 59
  ۲-۲-۱۰- توجه به ترتیب نزول آیات 60
  ۲-۳- روش‌های تفسیری نسیم حیات 61
  ۲-۳-۱- روش تفسیر قرآن به قرآن 61
  ۲-۳-۱-۱- توضیح آیات مجمل به وسیله آیات مبین 64
  ۲-۳-۱-۲- پذیرش معنایی از میان معانی مطرح‌شده در آیه 67
  ۲-۳-۱-۳- استعانت از قرآن در تعیین معنای اصطلاحی خاصی 68
  ۲-۳-۱-۴- توضیح معنای برخی از آیات توسط آیات دیگر 71
  ۲-۳-۱-۵- تأیید معنای بعضی کلمات، با شواهد قرآنی 71
  ۲-۳-۱-۶- معرّفی تفاسیر قرآن به قرآن 72
  ۲-۳-۲- روش تفسیر روایی قرآن 72
  ۲-۳-۲-۱- شرح کلمات مجمل و مبهم 73
  ۲-۳-۲-۲- بیان مصداق اکمل و اتمّ آیه 75
  ۲-۳-۲-۳- بیان جزئیات آیات الا حکام 76
  ۲-۳-۲-۴- بیان شأن نزول آیات 76
  ۲-۳-۲-۵- بیان بطن و تأویل آیات 77
  ۲-۳-۲-۶- تقیید آیه مطلق به وسیله روایت 78
  ۲-۳-۳- روش تفسیر عقلی و اجتهادی 78
  ۲-۳-۳-۱- عقل 78
  ۲-۳-۳-۲- اجتهاد 79
  ۲-۳-۳-۳- گونه‌های تفسیر عقلی 79
  ۲-۳-۳-۴- ذکر نمونه‌های تفسیر اجتهادی در نسیم حیات 80
  ۲-۳-۴- روش تفسیر علمی قرآن 85
  ۲-۳-۵- روش تفسیر کامل و جامع 86
  ۲-۴- گرایش‌های تفسیری نسیم حیات 89
  ۲-۴-۱- گرایش فقهی 89
  ۲-۴-۱-۱- ازدواج موقت 90
  ۲-۴-۱-۲- فلسفه وضو و تیمّم 91
  ۲-۴-۱-۳- فلسفه خمس 92
  ۲-۴-۱-۴- فلسفه روزه 92
  ۲-۴-۱-۵- فلسفه طلاق 93
  ۲-۴-۲- گرایش کلامی 94
  ۲-۴-۲-۱- امامت، عامل اصلی یأس کفار 95
  ۲-۴-۲-۲- صفات خبریه 95
  ۲-۴-۲-۳- رؤیت خداوند 96
  ۲-۴-۳- گرایش فلسفی 97
  ۲-۴-۳-۱- بطلان پولورالیزم 99
  ۲-۴-۳-۲- تحلیل دو خدایی 99
  ۲-۴-۳-۳- نور بودن خداوند 101
  ۲-۴-۴- گرایش علمی 103
  ۲-۴-۴-۱- آفات تفسیر علمی 105
  ۲-۴-۴-۲- امتیازات تفسیر علمی 105
  ۲-۴-۴-۳- شرایط تفسیر علمی 105
  ۲-۴-۴-۴- گرایش علمی در تفسیر نسیم حیات 106
  ۲-۴-۵- گرایش اجتماعی 108
  ۲-۴-۵-۱- صبر و شکیبایی 109
  ۲-۴-۵-۲- روابط اجتماعی مسلمانان با همدیگر 110
  ۲-۴-۵-۳- مسئله وحدت امّت اسلامی 110
  ۲-۴-۵-۴- ضرورت حکومت اسلامی برای مردم 111
  ۲-۴-۵-۵- همکاری و تعاون اجتماعی در امور خیریه 111
  ۲-۴-۵-۶- مسئله آزادی انسان و شرایط آن 112
  ۲-۴-۵-۷- انفاق 113
  ۲-۴-۶- گرایش ادبی 114
  ۲-۴-۶-۱- توجه به صرف و نحو لغات و جملات قرآن 115
  ۲-۴-۶-۲- توضیح لغات و مشکلات قرآن 117
  ۲-۴-۶-۳- عدول از غیبت به خطاب 118
  ۲-۴-۶-۴- معانی حروف 119
  ۲-۴-۶-۵- بحث اختلاف قرائت 120
  ۲-۴-۶-۶- بحث تقدیم و تأخیر 121
  ۲-۴-۶-۷- استعاره 122
  ۲-۴-۶-۸- مقلوب 126
  ۲-۴-۶-۹- حذف و اختصار 127
  ۲-۴-۶-۱۰- کنایه و تعریض 127
  ۲-۴-۶-۱۱- حقیقت و مجاز 128
  ۲-۴-۶-۱۲- تشبیه 129
  نتایج و دستاوردهای تحقیق 131
  فهرست منابع و مآخذ 133
  الملخص 136
  Abstract 138

  برچسب ها: پایان نامه بررسی مبانی قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات تفسیر نسیم حیات روش های تفسیر قرآن کریم تفسیر قرآن کریم قرآن کریم پایان نامه تفسیر قرآن کریم دانلود پایان نامه تفسیر قرآن کریم
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت