close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
 • پایان نامه های فناوری اطلاعات
 • پایان نامه های کامپیوتر
 • پایان نامه های مکانیک
 • پایان نامه های عمران
 • پایان نامه های صنایع
 • پایان نامه های برق
 • پایان نامه های مخابرات
 • پایان نامه های جوشکاری
 • پایان نامه های الکتروتکنیک
 • پایان نامه های گیاه پزشکی
 • پایان نامه های محیط زیست
 • پایان نامه های نفت
 • پایان نامه های مواد
 • پایان نامه های سازه
 • پایان نامه های شیمی
 • پایان نامه های معدن
 • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
 • پایان نامه های متالوژی
 • پایان نامه های نساجی
 • پایان نامه های کشاورزی
 • پایان نامه های سرامیک
 • پایان نامه های الکترونیک
 • پایان نامه های ساخت تولید
 • پایان نامه های تاسیسات
 • پایان نامه های منابع طبیعی
 • پایان نامه های صنایع غذایی
 • پایان نامه های نقشه برداری
 • پاورپوینت های فنی مهندسی
 • پاورپوینت معماری
 • پاورپوینت کامپیوتر و IT
 • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
 • پایان نامه های اقتصاد
 • پایان نامه های مدیریت
 • پایان نامه های حسابداری
 • پایان نامه های روانشناسی
 • پایان نامه های حقوق
 • پایان نامه های جغرافیا
 • پایان نامه های جهانگردی
 • پایان نامه های تربیت بدنی
 • پایان نامه های ادبیات فارسی
 • پایان نامه های علوم سیاسی
 • پایان نامه های علوم اجتماعی
 • پایان نامه های مدیریت صنعتی
 • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
 • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
 • پایان نامه های هنر
 • پایان نامه های گرافیک
 • پایان نامه های موسیقی
 • پایان نامه های صنایع دستی
 • پایان نامه بیمه
 • پایان نامه و مقالات علوم پایه
 • پایان نامه های فیزیک
 • پایان نامه های پزشکی
 • پایان نامه های دامپزشکی
 • پایان نامه های دندانپزشکی
 • پایان نامه های زمین شناسی
 • پایان نامه های زیست شناسی
 • گزارش کارآموزی و کارورزی
 • کارآموزی برق و الکترونیک
 • کارآموزی بهداشت
 • کارآموزی حسابداری
 • کارآموزی حقوق
 • کارآموزی شیمی
 • کارآموزی عمران
 • کارآموزی خودرو
 • کارآموزی محیط زیست
 • کارآموزی مدیریت
 • کارآموزی معماری
 • کارآموزی مکانیک
 • کارآموزی ساخت و تولید
 • کارآموزی نقشه کشی
 • جزوات رشته های دانشگاهی
 • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
 • جزوات مشترک دانشگاهی
 • جزوات روانشناسی
 • جزوات مکانیک
 • جزوات عمران
 • جزوات معماری
 • جزوات مدیریت
 • جزوات حسابداری
 • جزوات زمین شناسی
 • جزوات مخابرات
 • جزوات برق و الکترونیک
 • جزوات تاسیسات
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته حقوق
 • نمونه سوالات استخدامی
 • نمونه سوالات استخدامی بانک
 • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
 • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
 • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
 • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
 • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
 • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
 • نمونه سوالات استخدامی نظامی
 • سایر نمونه سوالات استخدامی
 • فیلم های دانشگاهی
 • کامپیوتر
 • برق
 • عمران
 • زبان
 • مدیریت
 • ریاضی
 • فیزیک
 • موسیقی
 • پزشکی
 • شیمی
 • داروسازی
 • فلسفه
 • مکانیک
 • هوافضا
 • اقتصاد
 • مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین

  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 157 صفحه
  همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
   این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
  مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوریهای بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي بهحساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
  واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
   
  فهرست مطالب
  فصل اول : کلیات و مفاهیم
  ۱٫ ۱٫ مبحث اول: کلیات    2
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله    2
  ۱٫ ۲ بیان اهمیت موضوع    3
  ۱٫ ۳ پیشینه تحقیق    4
  ۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق    5
  ۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق    5
  ۱٫ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق    5
  ۱٫ ۷٫  فرضیه های فرعی تحقیق    5
  ۱٫ ۸٫ روش تحقیق    6
  ۱٫ ۹٫ محدودیت‎های پژوهش    6
  ۲٫ مبحث دوم: مفاهيم    6
  ۲٫ ۱ گفتار اول: داوری    6
  ۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوري    6
  ۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوري    7
  ۲٫ ۱٫ ۳  داوری در فقه    9
  ۲٫ ۱٫ ۴  داوري تجاري    10
  ۲٫ ۱٫ ۵  داوري تجاری بينالمللي    11
  ۲٫ ۱٫ ۶ داوري بينالمللي در حقوق ايران    12
  ۲٫ ۱٫ ۷  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال    13
  ۲٫ ۱٫ ۸ اهمیت داوري بين‏المللي    14
  ۲٫ ۱٫ ۹ اقسام داوری    16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۱ داوري سازماني    16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۲ داوري موردي يا اختصاصي    17
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری    17
  ۲٫ ۲٫ ۱  ابطال    17
  ۲٫ ۲٫ ۲  بطلان    17
  ۲٫ ۲٫ ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال    17
  گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی    18
  ۳٫ ۱٫ جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی    19
  ۳٫ ۲٫  قلمرو داوری در فقه اسلامی    20
  ۳٫ ۳٫  میزان لزوم رای و قراداد داوری    21
  ۳٫ ۴٫  شرایط داور در فقه اسلامی    22
  ۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری    24
  ۳٫ ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران    24
  ۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال    26
  فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
  مقدمه:    31
  ۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال    31
  ۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأي داور    34
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهليت طرفين    36
  ۱٫ ۱٫ ۲٫ بي‏اعتباري موافقتنامه داوري    38
  ۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها    40
  ۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده    40
  ۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختيار    41
  ۱٫ ۱٫ ۶ تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد    42
  ۱٫ ۱٫ ۷ رأي مؤثر داور جرح شده    43
  ۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأي بر مبناي سند مجعول    47
  ۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی    48
  ۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري    49
  ۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری    50
  ۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين‏المللي    50
  ۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد    50
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد.    51
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره    52
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آراي مربوط به اموال غيرمنقول    53
  ۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری    54
  ۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی    56
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي ايران    57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظريه تفسير مضيق اصل ۱۳۹ ق.ا.    57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق    61
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير    63
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير    64
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي نمايندگي    66
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسي نظريه نمايندگي    67
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي عدم اهليت    68
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسي نظريه عدم اهليت    69
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري    70
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا    73
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳  نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا    76
  ۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوي نفتي    77
  ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران    79
  ۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال    79
  ۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال راي داوري    82
  ۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعايت قانون حاكم بر داوري    82
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شكلي حاكم بر داوري    83
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوي حاكم بر داوري    84
  ۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباري داوري    87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوي با طرفين    87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع    88
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعايت اصل حق دفاع    91
  ۲٫ ۱٫ ۳  فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت    92
  ۲٫ ۱٫ ۴  وجود بينظمي در تشريفات رسيدگي    94
  ۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجيه رأي    95
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی    96
  ۲٫ ۲٫ ۱ احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال    97
  ۲٫ ۲٫ ۲ احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بينالمللي    97
  ۲٫ ۲٫ ۳ احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني    98
  فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال
  ۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری    100
  ۱٫ ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری    100
  ۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر)    102
  ۱٫ ۲٫ ۱ اشكال اعتراض عليه احكام داوري    103
  ۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری    104
  ۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري    104
  ۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بينالملل ایران    104
  ۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران    105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱  در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني    105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاري بينالمللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران    106
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال    106
  ۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني    109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري    109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي    109
  ۲٫ ۲ گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور    110
  ۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوري تجاري بينالمللي    110
  ۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني    112
  ۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال    113
  ۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری    113
  ۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری    114
  ۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري    115
  ۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري    116
  ۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده    117
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک)    118
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید)    121
  فصل چهارم : نتیجه گیری
  نتيجه‏گيري    125
  پیشنهادات    132
  منابع و مآخذ    133
   

  قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

   دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

  پشتیبانی سایت :        09010633413

   

  فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

  کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

  درباره : پایان نامه و مقالات علوم انسانی , پایان نامه های حقوق ,
  برچسب ها : پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , دانلود پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , دانلود پایان نامه ارشد حقوق , دانلود رایگان پایان نامه ارشد حقوق , پایان نامه ارشد رشته حقوق ,
  بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 1964
 • کل نظرات : 0
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 1
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 1,573
 • باردید دیروز : 2,032
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 17
 • بازدید هفته : 14,025
 • بازدید ماه : 53,515
 • بازدید سال : 125,068
 • بازدید کلی : 706,541