close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
 • پایان نامه های فناوری اطلاعات
 • پایان نامه های کامپیوتر
 • پایان نامه های مکانیک
 • پایان نامه های عمران
 • پایان نامه های صنایع
 • پایان نامه های برق
 • پایان نامه های مخابرات
 • پایان نامه های جوشکاری
 • پایان نامه های الکتروتکنیک
 • پایان نامه های گیاه پزشکی
 • پایان نامه های محیط زیست
 • پایان نامه های نفت
 • پایان نامه های مواد
 • پایان نامه های سازه
 • پایان نامه های شیمی
 • پایان نامه های معدن
 • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
 • پایان نامه های متالوژی
 • پایان نامه های نساجی
 • پایان نامه های کشاورزی
 • پایان نامه های سرامیک
 • پایان نامه های الکترونیک
 • پایان نامه های ساخت تولید
 • پایان نامه های تاسیسات
 • پایان نامه های منابع طبیعی
 • پایان نامه های صنایع غذایی
 • پایان نامه های نقشه برداری
 • مهندسی شیلات
 • پاورپوینت های فنی مهندسی
 • پاورپوینت معماری
 • پاورپوینت کامپیوتر و IT
 • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
 • پایان نامه های اقتصاد
 • پایان نامه های مدیریت
 • پایان نامه های حسابداری
 • پایان نامه های روانشناسی
 • پایان نامه های حقوق
 • پایان نامه های جغرافیا
 • پایان نامه های جهانگردی
 • پایان نامه های تربیت بدنی
 • پایان نامه های ادبیات فارسی
 • پایان نامه های علوم سیاسی
 • پایان نامه های علوم اجتماعی
 • پایان نامه های مدیریت صنعتی
 • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
 • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
 • پایان نامه های هنر
 • پایان نامه های گرافیک
 • پایان نامه های موسیقی
 • پایان نامه های صنایع دستی
 • پایان نامه بیمه
 • پایان نامه و مقالات علوم پایه
 • پایان نامه های فیزیک
 • پایان نامه های پزشکی
 • پایان نامه های دامپزشکی
 • پایان نامه های دندانپزشکی
 • پایان نامه های زمین شناسی
 • پایان نامه های زیست شناسی
 • گزارش کارآموزی و کارورزی
 • کارآموزی برق و الکترونیک
 • کارآموزی بهداشت
 • کارآموزی حسابداری
 • کارآموزی حقوق
 • کارآموزی شیمی
 • کارآموزی عمران
 • کارآموزی خودرو
 • کارآموزی محیط زیست
 • کارآموزی مدیریت
 • کارآموزی معماری
 • کارآموزی مکانیک
 • کارآموزی ساخت و تولید
 • کارآموزی نقشه کشی
 • جزوات رشته های دانشگاهی
 • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
 • جزوات مشترک دانشگاهی
 • جزوات روانشناسی
 • جزوات مکانیک
 • جزوات عمران
 • جزوات معماری
 • جزوات مدیریت
 • جزوات حسابداری
 • جزوات زمین شناسی
 • جزوات مخابرات
 • جزوات برق و الکترونیک
 • جزوات تاسیسات
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته حقوق
 • نمونه سوالات استخدامی
 • نمونه سوالات استخدامی بانک
 • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
 • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
 • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
 • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
 • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
 • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
 • نمونه سوالات استخدامی نظامی
 • سایر نمونه سوالات استخدامی
 • فیلم های دانشگاهی
 • کامپیوتر
 • برق
 • عمران
 • زبان
 • مدیریت
 • ریاضی
 • فیزیک
 • موسیقی
 • پزشکی
 • شیمی
 • داروسازی
 • فلسفه
 • مکانیک
 • هوافضا
 • اقتصاد
 • مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین

  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 141 صفحه

  چکیده:
  در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.
  از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری

  فهرست مطالب
  مقدمه    1
  بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق    7
  فصل اول: کلیات    8
  مبحث اول: مفهوم استخدام    8
  گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام    8
  گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام    11
  گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام    11
  مبحث دوم: زمینه فهم استخدام    15
  گفتاراول: نظم    18
  گفتاردوم:  بروکراسی    20
  مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام    22
  گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی    22
  گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)    26
  گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت    27
  گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی    28
  گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق    29
  گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی    30
  گفتارهفتم: اصل انضباط اداری    30
  گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان    28
  مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی    31
  فصل دوم: تعاریف ومفاهیم    32
  مبحث اول: حقوق اداری    32
  مبحث دوم: اداره    37
  مبحث سوم: استخدام    34
  مبحث چهارم: مستخدم    39
  گفتاراول: مستخدم عمومی    40
  گفتاردوم: مستخدم دولت    41
  مبحث پنجم: دستگاه اجرایی    43
  گفتاراول: وزارتخانه    44
  گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)    46
  مبحث ششم: پست سازمانی    50
  مبحث هفتم: شغل    46
  مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور    47
  گفتاراول: طبقه بندی مشاغل    53
  گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل    54
  مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی    48
  گفتاراول: امورحاکمیتی    48
  گفتاردوم: امورتصدی    57
  مبحث دهم: ورود به خدمت    53
  بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک    62
  فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی    63
  مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی    63
  مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری    64
  گفتاراول:مقامات مستثنی شده    65
  گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده    65
  گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده    67
  مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری    68
  گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده    68
  فصل دوم:ورودبه خدمت    69
  مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت    69
  گفتاراول:درقانون استخدام کشوری    62
  گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    70
  گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت    72
  بنداول:شرط سنی    72
  بنددوم:تابعیت    74
  بندسوم:انجام خدمت وظیفه    67
  بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر    75
  بندپنجم:عدم فسادعقیده    68
  بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر    68
  بندهفتم:تحصیل    69
  بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی    70
  بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است    78
  بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
  بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
  بنددوازدهم:سایرموارد    80
  مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت    74
  گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی    83
  گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی    75
  گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود    76
  مبحث سوم:رسیدگی به شکایات    77
  فصل سوم:انواع مستخدمان    86
  مبحث اول:مستخدم رسمی    86
  گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی    87
  گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی    80
  مبحث دوم:مستخدم پیمانی    81
  گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی    83
  بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی    84
  بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی    86
  گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    88
  بنداول:شرایط تمدیدقرارداد    89
  بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    92
  گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری    93
  مبحث سوم:سایرمستخدمان    95
  گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد)    95
  گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه    96
  گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر    96
  فصل چهارم:حقوق مستخدمان    97
  مبحث اول:حقوق مادی    97
  گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه)    98
  بنداول:درقانون استخدام کشوری    98
  بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    100
  گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان    103
  بنداول: درقانون استخدام کشوری    103
  بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    106
  مبحث دوم:حقوق غیرمادی    112
  گفتاراول:حقوق مدنی    112
  گفتاردوم:حقوق سیاسی    112
  بنداول:آزادی عقیده وبیان    112
  بنددوم:حق تشکل کارمندی    126
  گفتارسوم:حق حمایت قضایی    114
  گفتارچهارم:حق مرخصی    114
  بنداول:مرخصی استحقاقی    127
  بنددوم:مرخصی استعلاجی    128
  بندسوم:مرخصی بدون حقوق    128
  نتیجه گیری    129
  منابع وماخذ    120
   
   

   

  قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

   دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

  پشتیبانی سایت :        09010633413

   

  فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

  کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

  درباره : پایان نامه و مقالات علوم انسانی , پایان نامه های حقوق ,
  برچسب ها : پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری , دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری , بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری , استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری ,
  بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 2144
 • کل نظرات : 0
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 1
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 1,635
 • باردید دیروز : 3,840
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 27,523
 • بازدید ماه : 92,163
 • بازدید سال : 294,096
 • بازدید کلی : 875,569