close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه در صنعت بيمه
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
 • پایان نامه های فناوری اطلاعات
 • پایان نامه های کامپیوتر
 • پایان نامه های مکانیک
 • پایان نامه های عمران
 • پایان نامه های صنایع
 • پایان نامه های برق
 • پایان نامه های مخابرات
 • پایان نامه های جوشکاری
 • پایان نامه های الکتروتکنیک
 • پایان نامه های گیاه پزشکی
 • پایان نامه های محیط زیست
 • پایان نامه های نفت
 • پایان نامه های مواد
 • پایان نامه های سازه
 • پایان نامه های شیمی
 • پایان نامه های معدن
 • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
 • پایان نامه های متالوژی
 • پایان نامه های نساجی
 • پایان نامه های کشاورزی
 • پایان نامه های سرامیک
 • پایان نامه های الکترونیک
 • پایان نامه های ساخت تولید
 • پایان نامه های تاسیسات
 • پایان نامه های منابع طبیعی
 • پایان نامه های صنایع غذایی
 • پایان نامه های نقشه برداری
 • مهندسی شیلات
 • پاورپوینت های فنی مهندسی
 • پاورپوینت معماری
 • پاورپوینت کامپیوتر و IT
 • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
 • پایان نامه های اقتصاد
 • پایان نامه های مدیریت
 • پایان نامه های حسابداری
 • پایان نامه های روانشناسی
 • پایان نامه های حقوق
 • پایان نامه های جغرافیا
 • پایان نامه های جهانگردی
 • پایان نامه های تربیت بدنی
 • پایان نامه های ادبیات فارسی
 • پایان نامه های علوم سیاسی
 • پایان نامه های علوم اجتماعی
 • پایان نامه های مدیریت صنعتی
 • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
 • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
 • پایان نامه های هنر
 • پایان نامه های گرافیک
 • پایان نامه های موسیقی
 • پایان نامه های صنایع دستی
 • پایان نامه بیمه
 • پایان نامه و مقالات علوم پایه
 • پایان نامه های فیزیک
 • پایان نامه های پزشکی
 • پایان نامه های دامپزشکی
 • پایان نامه های دندانپزشکی
 • پایان نامه های زمین شناسی
 • پایان نامه های زیست شناسی
 • گزارش کارآموزی و کارورزی
 • کارآموزی برق و الکترونیک
 • کارآموزی بهداشت
 • کارآموزی حسابداری
 • کارآموزی حقوق
 • کارآموزی شیمی
 • کارآموزی عمران
 • کارآموزی خودرو
 • کارآموزی محیط زیست
 • کارآموزی مدیریت
 • کارآموزی معماری
 • کارآموزی مکانیک
 • کارآموزی ساخت و تولید
 • کارآموزی نقشه کشی
 • جزوات رشته های دانشگاهی
 • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
 • جزوات مشترک دانشگاهی
 • جزوات روانشناسی
 • جزوات مکانیک
 • جزوات عمران
 • جزوات معماری
 • جزوات مدیریت
 • جزوات حسابداری
 • جزوات زمین شناسی
 • جزوات مخابرات
 • جزوات برق و الکترونیک
 • جزوات تاسیسات
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته حقوق
 • نمونه سوالات استخدامی
 • نمونه سوالات استخدامی بانک
 • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
 • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
 • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
 • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
 • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
 • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
 • نمونه سوالات استخدامی نظامی
 • سایر نمونه سوالات استخدامی
 • فیلم های دانشگاهی
 • کامپیوتر
 • برق
 • عمران
 • زبان
 • مدیریت
 • ریاضی
 • فیزیک
 • موسیقی
 • پزشکی
 • شیمی
 • داروسازی
 • فلسفه
 • مکانیک
 • هوافضا
 • اقتصاد
 • مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین

  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 227 صفحه

  چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمايل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه می پردازد. در صنعت بیمه رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند و تمايل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در نظر گرفته شده است. نام و نشان تجاری بیمه ایران به عنوان محرک انتخاب شده است تا تأثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمايل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده شود. تحقیق حاضر مبتنی بر مدل آکر می باشد که تأثیر چهار بُعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان بیمه ایران به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق همبستگی، نمونه ای متشکل از ۳۸۵ نفر از مشتریان کلیه نمايندگي‏هاي اهواز بیمه ايران با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته اند. متغير وابسته تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي بوده و متغیر مستقل ارزش ویژه نام و نشان تجاری
  می باشد که این مقاله در صدد است در آزمودن ارتباط میان ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم بازار رقابتی را برای آزمون انتخاب کرده اند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت ارتباط زیادی وجود دارد و عوامل موثر بر این تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سه متغیر جنسیت، سن و تحصيلات به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در سطح اطمینان ۹۵% یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تأیید شد.
  واژه‏های کلیدی : ارزش ویژه نام و نشان تجاری، وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی گری، آگاهی از نام و نشان تجاری و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه ايپ
   
  فهرست مطالب
      چكيده
  فصل اول: كليات تحقيق
  ۱-۱- طرح تحقیق
  ۱-۱-۱- مقدمه
  ۱-۱-۲- بیان مسأله
  ۱-۱-۲-۱- موانع فرهنگي
  ۱-۱-۲-۲- موانع اقتصادي
  ۱-۱-۲-۳- موانع فني
  ۱-۱-۲-۴- موانع عرضه اي در خدمات
  ۱-۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
  ۱-۱-۳-۱- فرهنگ بیمه
  ۱-۱-۳-۲- بیمه در شریعت اسلام
  ۱-۱-۴- اهداف تحقیق
  ۱-۱-۵- سوالات تحقیق
  ۱-۱-۶- فرضیات تحقیق
  ۱-۱-۷- متغیرهای تحقیق
  ۱-۱-۸- چارچوب مفهومی تحقیق
  ۱-۱-۹- تعریف واژگان تخصصی تحقیق
  ۱-۱-۱۰- روش شناسی تحقیق
  ۱-۱-۱۰-۱- روش تحقیق
  ۱-۱-۱۰-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
  ۱-۱-۱۰-۳- جامعه آماری
  ۱-۱-۱۰-۴- روش نمونه گيري
  ۱-۱-۱۰-۵- حجم نمونه
  ۱-۱-۱۱- قلمرو تحقيق
  ۱-۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعي تحقيق
  ۱-۱-۱۱-۲- قلمرو مكاني تحقيق
  ۱-۱-۱۱-۳- قلمرو زماني تحقيق
  ۱-۱-۱۲- مشكلات و محدوديتهاي تحقيق
  فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق
  ۲-۱- مقدمه
  ۲-۱-۱- بيمه در فرهنگ ملي ايران
  ۲-۱-۲- مفهوم بيمه
  ۲-۱-۳- پيدايش فكر بيمه و تاريخچه آن در جهان
  ۲-۱-۴- تاريخچه بيمه در ايران
  ۲-۱-۵- نقش بيمه در جامعه
  ۲-۱-۶- انواع بيمه
  ۲-۱-۷- نظريه سوداگران و توسعه تجارت ماوراي بحار
  ۲-۱-۸- ريسك پذيري و بيمه
  ۲-۱-۹- نظريه مطلوب انتظاري
  ۲-۱-۱۰- دليل منطقي براي خريد بيمه
  ۲-۲- آشنايي با بيمه ايران
  ۲-۲-۱- قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  ۲-۲-۱-۱- فصل اول – تشكيل و موضوع
  ۲-۲-۱-۲- جامعه مؤسسان
  ۲-۲-۱-۳- فصل دوم – شوراي عالي بيمه
  ۲-۲-۱-۴- فصل سوم – هيات عامل
  ۲-۲-۱-۵- فصل چهارم – بازرسان
  ۲-۲-۱-۶- قسمت چهارم – مقررات مختلف
  ۲-۲-۲- راهبردها و اهداف
  ۲-۲-۳- شعبات
  ۲-۲-۴- عناوين فعاليت هاي بيمه ايران
  ۲-۲-۴-۱- بیمه شخص ثالث
  ۲-۲-۵- قوانین و مقررات بيمه
  ۲-۲- ۵ -۱- معاملات بیمه
  ۲-۲-۵-۲- فسخ و بطلان
  ۲-۲- ۵-۳- مسوليت بيمه گر
  ۲-۲-۶- نمودار سازماني و نيروي انساني
  ۲-۲-۶-۱- نيروي انساني سال ۹۰
  ۲-۲-۶-۲- نيروي انساني سال ۸۹
  ۲-۳- پيشينه تحقيق
  ۲-۳-۱- مقدمه
  ۲-۳-۲- تعريف نام و نشان تجاري
  ۲-۳-۳- تاريخچه نام تجاري
  ۲-۳-۳-۱- نگرشي بر تحول نام تجاري در جهان
  ۲-۴- مروري بر تحقيقات انجام شده در موضوع نام و نشان تجاري و ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱- ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱-۱- تعاريف ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱-۱-۱- ارزش برند و چگونگي ارزيابي آن
  ۲-۴-۱-۱-۲- ارزش ويژه برند
  ۲-۴-۱-۲- مدلهاي ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱-۲-۱- مدل ارزش ويژه نام تجاري ديويد آكر
  ۲-۴-۱-۲-۱-۱- آگاهی از نام و سمبل تجاری
  ۲-۴-۱-۲-۱-۲- كيفت درك شده
  ۲-۴-۱-۲-۱-۳- مجموعه اي از تداعي گرها
  ۲-۴-۱-۲-۱-۴- پايگاه مشتري (اندازه و وفاداري)
  ۲-۴-۱-۲-۱-۵- ديگر داراييهاي اختصاصي نام تجاري
  ۲-۴-۱-۲-۲- مدل ارزش ويژه نام و نشان تجاري كاپفرر
  ۲-۴-۱-۲-۳- ديدگاه ارزش ويژه نام و نشان تجاري كلر
  ۲-۴-۱-۳- ارائه ارزش به مشتري توسط ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱-۴- خلق ارزش براي شركت توسط ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۲-۴-۱-۵- جايگاه ارزش ويژه نام تجاري در نظام امور شركتها
  ۲-۵- مباني رفتار مصرف كننده
  ۲-۵-۱- تعريف رفتار مصرف كننده
  ۲-۵-۲- نام تجاري و فرآيند خريد مصرف كننده
  ۲-۵-۲-۱- حل مسأله گسترده
  ۲-۵-۲-۲- كاهش ناسازگاري
  ۲-۵-۲-۳- حل مسأله محدود
  ۲-۵-۳- مدل هاي رفتار مصرف كننده
  ۲-۵-۳-۱- مدل اقتصاد خرد
  ۲-۵-۳-۲- مدل اقتصاد كلان
  ۲-۵-۳-۳- مدل هاي نوين
  ۲-۵-۳-۳-۱- مدل نيكوزيا
  ۲-۵-۳-۳-۲- مدل رفتار خريد هوارد – شث
  ۲-۵-۳-۳-۳- مدل انگل – لاك ول – مينارد
  ۲-۵-۳-۳-۴- مدل رفتار مصرف كننده هاوكينز
  ۲-۶- نشان دادن رابطه معني دار بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري برتمايل مشتريان
  ۲-۶-۱- رابطه بين وفاداري به نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان
  ۲-۶-۱-۱- وفاداري، خريد جبري و حساسيت نام ونشان تجاري
  ۲-۶-۱-۲- استراتژي وفاداري به نام تجاري
  ۲-۶-۱-۳- ارزش استراتژيك يك پايگاه مشتري
  ۲-۶-۲- رابطه بين كيفيت درك شده  نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان
  ۲-۶-۲-۱- ابعاد كيفيت درك شده
  ۲-۶-۲-۲- خلق ارزش به وسيله كيفيت درك شده
  ۲-۶-۳- رابطه بين تداعي گرهاي نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان
  ۲-۶-۳-۱- انواع تداعي گرها
  ۲-۶-۳-۲- نقش تداعي گرها و تأثير آن بر مشتريان
  ۲-۶-۴- رابطه بين آگاهي از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان
  ۲-۶-۴-۱- هرم آگاهي
  ۲-۶-۴-۲- چگونگي تأثير آگاهي از نام تجاري بر تمايل مشتريان
  ۲-۷- مدل نظري تحقيق
  ۲-۸- متغيرهاي پژوهش وتعريف عملياتي آنها
  فصل سو م: روش شناسي تحقيق
  ۳-۱- مقدمه
  ۳-۲- روش تحقيق
  ۳-۲-۱- جامعه آماري تحق
  ۳-۲-۲- روش نمونه گيري
  ۳-۲-۳- حجم نمونه
  ۳-۲-۴- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش)
  ۳-۲-۴-۱- پرسش نامه
  ۳-۲-۴-۲- قابلیت اعتماد (پایایی)
  ۳-۲-۴-۳- اعتبار (روايي) پرسشنامه
  ۳-۲-۴-۴- پايايي پرسشنامه
  ۳-۲-۴-۵- مقياسهاي مورد استفاده
  ۳-۲-۴-۶- روش تجريه و تحليل داده ها
  ۳-۳- منابع جمع آوري اطلاعات
  ۳-۳-۱- منابع ثانويه
  ۳-۳-۲- منابع اوليه
  فصل چهارم: توصيف و تحليل داده‏ها، تحليل توصيفي داده‏ها،‏تحليل تبييني‏داده‏ها و آزمون فرضيات
  ۴-۱- مقدمه
  ۴-۲- آمار توصيفي داده ها
  ۴-۲-۱- آمار توصيفي جامعه آماري (جنسيت، سن و تحصيلات)
  ۴-۲-۱-۱- بررسي مشخصات جامعه آماري (جنسيت، سن و تحصيلات)
  ۴-۲-۱-۲- توزيع فراواني ميزان وفاداري، كيفيت درك شده، تداعي گرها، آگاهي نسبت به نام و نشان تجاري
  ۴-۲-۱-۳- توزيع فراواني ميزان تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي
  ۴-۲-۲- نتايج حاصل از آمار توصيفي بعد كيفيت درك شده
  ۴-۲-۳- نتايج حاصل از آمار توصيفي اهميت عوامل در استفاده از خدمات بيمه اي
  ۴-۳- آمار استنباطي
  ۴-۳-۱- مقدمه
  ۴-۳-۲- بررسی نرمال بودن داده ها
  ۴-۳-۳- اولويت بندي عوامل ارزش ويژه نام و نشان تجاري
  ۴-۳-۴- اولويت بندي مولفه هاي بعد كيفيت درك شده
  ۴-۳-۵- اولويت بندي مولفه هاي مور در استفاده از خدمات بيمه اي
  ۴-۳-۶- فرضيه اصلي تحقيق
  ۴-۳-۷- فرضيات فرعي تحقيق
  ۴-۳-۷-۱- فرضيه فرعي اول تحقيق
  ۴-۳-۷-۲- فرضيه فرعي دوم تحقيق
  ۴-۳-۷-۳- فرضيه فرعي سوم تحقيق
  ۴-۳-۷-۴- فرضيه فرعي چهارم تحقيق
  ۴-۳-۸- رتبه بندي تأثيرگذاري مولفه هاي ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي
  فصل پنجم : تحليل يافته ها، نتيجه گيري و پيشنهادات
  ۵-۱- مقدمه
  ۵-۱-۱- مقایسه پیشینه تحقیق با نتایج تحقیق
  ۵-۲- نتيجه گيري
  ۵-۲-۱- آزمون فرضيات
  ۵-۲-۱-۱- نتايج آزمون فرضيات فرعي فرضيه اول
  ۵-۲-۱-۲- آزمون فرضيه اصلي اول
  ۵-۲-۲- ساير يافته هاي تحقيق
  ۵-۲-۲-۱- ضريب اهميت هر كدام از چهار عامل (وفاداري، كيفيت درك شده، تداعي‏گرها و آگاهي از نام ونشان تجاري) از نظر پاسخ دهندگان
  ۵-۲-۲-۲- اهميت و اولويت عوامل تشكيل دهنده كيفيت در بيمه ايران
  ۵-۲-۲-۳- اولويت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بيمه اي
  ۵-۲-۲-۴- رتبه بندي تأثير گذاري عوامل ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي
  ۵-۳- پيشنهادها
  ۵-۳-۱- پيشنهادات مبتني بر تحقيق
  ۵-۳-۲- پيشنهاد به ساير محققان
  ۵-۳-۳- مشکلات و محدودیت های تحقیق
  فهرست منابع
  منابع فارسی
  منابع غیر فارسی
  پیوست ها
  چکیده انگلیسی

  قيمت فايل ورد پروژه : 14000 تومان

   دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

  پشتیبانی سایت :        09010633413

   

  فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

   

  کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

  درباره : پایان نامه و مقالات علوم انسانی , پایان نامه های مدیریت ,
  برچسب ها : X بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي در صنعت بيمه , پایان نامه بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي در صنعت بي , ارزش ویژه نام و نشان تجاری , وفاداری , کیفیت درک شده , تداعی گری , آگاهی از نام و نشان تجاری و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه ايپ , دانلود پایان نامه مدیریت , پایان نامه ارشد مدیریت , پایان نامه مدیریت , دانلود پایان نامه , پایان نامه دانشگاهی , پایان نامه درسی , پایان نامه رایگان , دانلود رایگان پایان نامه مدیریت , پایان نامه ارشد , مدیریت , پایان نامه رشته مدیریت , دانلود پایان نامه رشته مدیریت ,
  بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 2144
 • کل نظرات : 0
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 1
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 1,757
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 8,338
 • بازدید ماه : 103,524
 • بازدید سال : 305,457
 • بازدید کلی : 886,930